21-01-2016  ‘Transport is een vliegwiel voor bedrijven maar ook voor ons sociale leven.’ Met die zin markeerde Eurocommissaris Violeta Bulc in de Tweede Kamer het belang van transport voor de Europese Unie en haar inwoners.

Transportbeleid

Eurocommissaris Bulc was gisteren te gast in de Tweede Kamer. De Nederlandse woordvoerders infrastructuur en vervoer kregen de kans haar te bevragen over het Europese transportbeleid. Vooral het gebrek aan een gelijk speelveld in de luchtvaart, de scheve verhoudingen door staatssteun aan zeehavens en de gevolgen van de vluchtelingencrisis stonden centraal.

Obstakels

De komende periode wil de Europese Commissie de laatste obstakels die één Europese markt voor transport nog in de weg staan, uit de weg ruimen. De commissie zet daarbij in op onder meer een wereldwijd gelijk speelveld in de luchtvaart, gelijke standaarden voor tolheffing in het Europese wegvervoer en goede sociale regelingen.

Gevoelige dossiers

EVO steunt de hoofdlijn die de Europese Commissie op transport nastreeft van harte. Wel vindt EVO dat de Commissie gevoeligere dossiers, zoals als legalisering van de langere, zwaardere voertuigcombinatie (lzv), uitfaseren van de cabotagerichtlijn en de verdediging van het Schengenakkoord voortvarender moet oppakken. Daar liggen kansen en risico’s die de interne markt mede kunnen maken of breken.

Mondiaal

Verder vindt EVO het van belang dat de Commissaris zich inzet voor een gelijk en eerlijk speelveld op mondiaal niveau voor lucht- en maritiem transport. Nationale of regionale maatregelen, zoals subsidies of strenge milieueisen, mogen het evenwicht in deze bij uitstek mondialevervoersmodaliteiten niet in gevaar brengen.