25-11-2013  De Europese koepelorganisatie voor verladers, de European Shippers’ Council (ESC) en de Asian Shippers’ Meeting (ASM) gaan nauwer met elkaar samenwerken. De twee organisaties gaan onder meer hun informatie-uitwisseling intensiveren, uitwisselingsprogramma’s opzetten en de samenwerking uitbreiden met nog meer landen. Volgens EVO en OTM vermindert de Europees-Aziatische samenwerking handelsbarrières voor het bedrijfsleven.

Weegverplichting agendapunt

Zo is de introductie van een verplicht gewichtscertificaat voor beladen containers, voorgesteld door de Internationaal Maritieme Organisatie (IMO), direct een agendapunt voor het samenwerkingsverband. ESC en ASM hebben in een eerste verklaring laten weten nieuwe, gezamenlijke voostellen bij de IMO in te dienen om de weegverplichting van tafel te krijgen.