03-08-2012  De verwachting is dat Europees vrachtverkeer in 2020 met 20 tot 30 procent is toegenomen. Dit heeft nadelige effecten: verkeersopstoppingen, geluidsoverlast, vervuiling en ongelukken. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de Europese Commissie het Marco Polo-programma opgezet. Ondernemers die plannen hebben om hun transportbewegingen efficiënter en/of duurzamer te maken, komen met dit programma voor financiering in aanmerking.

Met het Marco Polo-programma worden omvangrijke projecten gefinancierd. De gemiddelde bijdrage van de Europese Unie varieert tussen de 1 en 3 miljoen euro.

Projecten

Er zijn verschillende projecten die in aanmerking kunnen komen voor Marco Polo-financiering:

  • Modal shift acties: ondersteuning van nieuwe diensten die vrachtvervoer over de weg verplaatsen naar rail, binnenvaart of kustvaart
  • Catalyst actions: projecten waarbij met (risicovolle) innovaties, op technologisch of conceptueel vlak, vrachtvervoer over de weg gereduceerd wordt
  • Motorways of the sea: vergelijkbaar met modal shift, maar gaat om zeer grote projecten waarbij gebruikgemaakt wordt van short sea shipping
  • Traffic avoidance: projecten waarbij technische innovaties (bijvoorbeeld efficiënter verladen) leiden tot een reductie in vrachtverkeer
  • Common learning: projecten gericht op kennisuitwisseling en training in consortia

De oproep voor projectvoorstellen is geopend tot en met 19 oktober 2012.

Meer informatie

Ondernemers kunnen voor meer informatie over het Marco Polo-programma of over de mogelijkheden en hulp bij het opstellen van een aanvraag: 
PNO Consultatnts, Peter Hoppenbrouwers, 
telefoon 06 29 55 88 51, e-mail Peter Hoppenbrouwers.