20-02-2013  De Europese houtverordening treedt op 3 maart aanstaande in werking. Deze verordening verbiedt het op de markt brengen (importeren) van illegaal gekapt hout en producten die hiervan gemaakt zijn. Bedrijven moeten garanties kunnen geven dat hun producten een legale herkomst hebben. Hiervoor moeten ze een stelsel van zorgvuldigheidseisen toepassen. Dit stelsel bestaat uit:

  • het beschikbaar hebben van gegevens over de legale herkomst 
  • risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal gekapt is
  • risico minimaliseren door het nemen van maatregelen, bijvoorbeeld extra informatie inwinnen bij de verkopende partij

Houtproducten

De verordening is van toepassing op een breed scala aan houtproducten, waaronder massieve houtproducten, houten vloeren, multiplex, houtpulp en papier. Gerecycleerde producten, maar ook rotan, bamboe en bedrukt papier zoals boeken, tijdschriften en kranten vallen niet onder de verordening. De verordening is van toepassing op zowel ingevoerd als in de EU geproduceerd hout en houtproducten.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of in de brochure ‘EU-houtverordening vanaf 3 maart 2013 van toepassing’ (PDF) die op deze pagina is te downloaden. 

.