Europese Klimaatwet biedt kaders voor verbetering en verduurzaming transportmarkt

Invoering Single European Sky absolute noodzaak voor efficiënter luchtvrachtvervoer

05-03-2020  Eurocommissaris Frans Timmermans heeft gisteren de kaders gepresenteerd om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen. De voorstellen dienen om de nationale klimaatplannen met elkaar in lijn te brengen. evofenedex ziet in deze geharmoniseerde aanpak van het klimaatbeleid een mogelijkheid tot het verbeteren van de Europese transportmarkt via het aanpakken van knelpunten op het spoor, over de weg en in de lucht. Zo wordt inhoudelijk aangesloten op de nog uit te werken plannen uit de Europese Green Deal.

De Europese Klimaatwet zet het tijdspad uiteen om de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal te maken. Het wetsvoorstel zet in op monitoring op de consistentie van de plannen die de lidstaten opstellen, en zorgt zo indien nodig voor het bijsturen en aanpassen van deze plannen voor het geval de doelstellingen uit het zicht raken. Daarnaast worden de huidige doelstellingen eens per vijf jaar herijkt.

Ambitieus plan

Het realiseren van de klimaatdoelstelling via de Europese Green Deal is een ambitieus plan. Dit kan alleen bereikt worden als de Europese interne transportmarkt ook daadwerkelijk verbeterd en geharmoniseerd wordt. Alleen op die manier wordt handels- en productiebedrijven de mogelijkheid geboden op een efficiënte en concurrerende manier hun steentje bij te dragen.

Absolute noodzaak

De Green Deal wil een significante hoeveelheid vervoersbewegingen verplaatsen van wegvervoer naar het water en spoor, wil wegvervoer efficiënter maken en zet in op het hervormen van de Single European Sky (een project van de Europese Commissie om tot een gemeenschappelijke Europese luchtverkeersleiding te komen). Om een modal shift te realiseren, dient het Europese spoorveiligheidssysteem eindelijk geharmoniseerd te worden. Ook is het grensoverschrijdend toestaan van ecocombi’s en het afschaffen van de return home vehicle-bepaling uit het mobility package noodzakelijk voor efficiëntere vrachttransportstromen over de weg. De invoering van de Single European Sky is een absolute noodzaak voor het luchtvrachtvervoer.

De plannen voor de Europese Klimaatwet worden komende week in het Europees Parlement besproken. Deze zullen ook nog worden behandeld in de Europese Raad. De uitwerking van de voorstellen voor de Europese Green Deal is voorzien voor 2020 en 2021.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder