Zoetermeer, 17 november 2014

EVO en Fenedex: meer overheidsadviseurs exportvergunningen nodig

De Europese sancties tegen Rusland leggen een grote druk op de afgifte van exportvergunningen. Volgens verladersorganisatie EVO en exportvereniging Fenedex is er daarom snel meer capaciteit nodig. De wachttijd voor de afgifte van exportvergunningen loopt nu soms al op tot 13 weken – ver boven de wettelijk toegestane acht weken. De wachttijd is bovendien schadelijk voor bedrijven, aldus EVO en Fenedex.

Onderdeel van de sancties is een verscherpte controle op goederen die zowel militair als civiel gebruikt kunnen worden. Het is verboden deze goederen te exporteren als deze geheel of gedeeltelijk voor militaire doeleinden zijn bedoeld of naar een militaire eindgebruiker gaan. Het verbod op de uitvoer wordt gehandhaafd door een uitvoervergunning die wordt afgegeven door de douane, nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken een advies heeft uitgebracht. Vooral dit advies laat lang op zich wachten.

Schade

De lange wachttijd is een administratieve last met economische schade voor het Nederlandse bedrijfsleven. De vergunningsplicht geldt overigens niet alleen voor de export naar Rusland, ook voor de export naar veel andere landen geldt om verschillende redenen een vergunningsplicht. Ook hier zijn lange wachttijden ontstaan. Vooral startende bedrijven hebben niet de reserves om een order drie maanden later te verzenden, terwijl concurrenten uit andere landen kortere wachttijden hebben. Bedrijven met technisch hoogwaardige producten, die veelal zijn ontwikkeld en gestimuleerd met steun van de overheid (topsectorenbeleid) lopen nu ook veel orders mis.

Capaciteit

EVO en Fenedex hebben begrip voor de vergunningplicht en het feit dat de Nederlandse overheid wil voorkomen dat goederen in verkeerde handen komen – beoordelingen moeten daarom ook grondig gebeuren. De Nederlandse overheid doet er daarom goed aan om extra capaciteit beschikbaar te stellen om afgiften van vergunningen binnen maximaal acht weken af te ronden. Hiermee voldoen bedrijven aan de sancties maar worden zij niet onnodig benadeeld. EVO en Fenedex hebben de problematiek aangekaart bij de Tweede Kamer, die morgen over het sanctiebeleid debatteert.