22-12-2016  De Europese regeling Electric Mobility Europe is open. Deze tender is bedoeld voor innovatieprojecten die elektrische mobiliteit in stedelijke gebieden bevorderen.

Binnen deze tender is voor Nederlandse projecten maximaal 2.980.000 euro beschikbaar. Zowel bedrijven, overheden als kennisinstellingen kunnen zich inschrijven voor deze tender. Een voorwaarde is wel dat deze zich organiseren in consortia, waarin partijen vertegenwoordigd zijn uit minstens drie van de meebetalende landen. Dat zijn: Oostenrijk, Wit-Rusland, Catalonië, Denemarken, Finland, Duitsland, Hongarije, Israël, Nederland, Piedmont, Polen, Spanje, Zweden en Turkije.

Procedure

De subsidieregeling volgt een tweetraps-procedure voor de indiening van de projectvoorstellen. Deze start nu met de indiening van ‘light proposals’. In een volgende stap volgt de indiening van ‘full proposals’ voor die projectvoorstellen die uit de evaluatie van ‘light proposal’ worden geselecteerd. Uiterste indieningsdatum voor de ‘light proposals’ is 6 februari 2017.

Gedetailleerde informatie over de formele bepalingen, criteria en specificaties van de call en instructies voor het schrijven en indienen van de ‘light proposals’ is te vinden in de EMEurope Call 2016 Guide for Applicants (zie bijlage).

Subsidie-overzicht

Om duidelijkheid – maar zeker ook toegankelijkheid – te verschaffen in het grote subsidieaanbod in Nederland en Europa, werkt EVO aan een ‘Logistiek Subsidie-overzicht’, dat speciaal wordt samengesteld voor EVO-leden. Om dit overzicht zo veel mogelijk toe te spitsen op de behoeften van bedrijven, is er een kort onderzoek samengesteld dat ingaat op de ervaring van bedrijven met subsidies.