17-06-2011  Het Europees Parlement, de Raad van Transportministers en de Europese Commissie hebben eind mei een akkoord bereikt over het wijzigen van het eurovignet. In de nabije toekomst is het niet alleen meer mogelijk om het vrachtvervoer over de weg te laten betalen voor infrastructurele kosten, maar ook voor maatschappelijke schade als geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke gassen (NOX en fijnstof).

Lidstaten zijn echter niet verplicht om vrachtauto’s ook te laten betalen voor de maatschappelijke schade die ze veroorzaken. Nederland is dit ook niet van plan. Wel krijgen landen de mogelijkheid om rijden in de spitsuren voor het vrachtverkeer onaantrekkelijker te maken en daarmee de filelast te verminderen.

Lidstaten mogen ook gedurende 5 uur per dag de infrastructurele kosten die weggebruikers moeten betalen, verhogen met maximaal 175 procent. Die extra inkomsten moeten wel gecompenseerd worden met andere uren op de dag. Hierdoor moet rijden tijdens de spits onaantrekkelijk worden voor het goederenvervoer.

Volgens EVO is deze maatregel geheel zinloos. Het vrachtverkeer wordt door venstertijden vaak gedwongen om in de ochtendspits de weg op te gaan. Daarnaast laat Europa het personenverkeer ongemoeid en zij veroorzaken nu juist de file in het woon-werkverkeer.

EVO is bovendien erg teleurgesteld over het feit dat de Europese Unie slecht 15 procent van de opbrengsten van het eurovignet gaat ‘oormerken’. De EU wil de maatschappelijke schade van het vervoer aanpakken, maar weigert vervolgens de opbrengsten te besteden aan het oplossen van het maatschappelijke probleem.

Ruim drie jaar geleden zag het voorstel tot wijziging van het eurovignet er heel anders uit. Vrachtauto zouden worden geconfronteerd met een heffing die kon oplopen tot 70 eurocent per kilometer. Nu is dat waarschijnlijk enkele centen per kilometer.

In een jarenlange lobby naar de Europese en nationale instituties heeft EVO zich hard gemaakt voor het verladerbelang en dit is niet voor niets geweest. Het resultaat is in ieder geval een veel beter compromis dan het oorspronkelijke voorstel.