Europese Unie past code 95 opleidingenplicht aan

Aangepaste richtlijn stelt maximum aan e-learninguren, trainingen moeten milieubewuster

15-05-2018  Om code 95 aan het rijbewijs toe te voegen, moeten chauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen. Deze nascholing kan gevolgd worden in de vorm van meer dan dertig verschillende soorten opleidingen bij verschillende opleiders.

Onderstaand een beknopte samenvatting van de aanpassingen in de Richtlijn 2003/59/EG  van de Europese Unie. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de nieuwe regelgeving door te voeren.

  1. Van de 35 uur nascholing mag maximaal 12 uur via e-learning worden gevolgd. Ook mag e-learning alleen gebruikt worden bij vakken waarbij “ICT-hulpmiddelen doeltreffend kunnen worden ingezet”.
  2. Bij de keuze van de opleiding moet de cursus aansluiten bij de functie die chauffeurs uitoefenen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de VCA-cursus.
  3. Het minimum kennisniveau van alle opleidingen moet minstens vergelijkbaar zijn met niveau2 /mbo .
  4. Herhaling van een onderwerp / opleiding gedurende het 5-jarige traject is niet meer toegestaan. Men kan dus één keer kiezen uit bijvoorbeeld de opleiding tachograaf. Een herhalingsopleiding is wel toegestaan wanneer blijkt dat de chauffeur een ‘specifiek corrigerende opleiding’ nodig heeft.
  5. Minstens één van de opleidingsmodules worden besteed aan verkeersveiligheid, zoals gevarenperceptie, de bescherming andere weggebruikers en rijden in extreme weersomstandigheden.
  6. De opleiding moet zo milieuvriendelijk verlopen, ook in de nascholing. Dat betekent dat bij de praktijkuren in de nascholing het niet meer verplicht is om daadwerkelijk een voertuig te besturen. Zo kan men dus ook gebruik maken van simulatortrainingen, deze gelden in Nederland nu ook als praktijktraining.

Een andere wijziging is dat gevolgde nascholing in een ander land meetelt in het eigen land. Vanuit Nederland was dit al wel mogelijk, maar nog niet vanuit andere omringende landen. Nu mag een werknemer woonachtig in Nederland en werkzaam in het buitenland ook in het buitenland de code 95 nascholing volgen. Daarna kan hij in Nederland de code 95 op het rijbewijs laten bijschrijven. De code 95 mag gevolgd worden in het land waar men woont of werkt.

Met de aanpassing van de Richtlijn wil de Europese Commissie in 2020 het aantal verkeersdoden op de Europese wegen halveren.

Code 95 kalender

Voor bedrijven die op korte termijn nog een code 95 opleiding moeten volgen, is er onze Code 95 kalender. Hier kun je eenvoudig zoeken op datum per opleiding.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder