9-7-2012  De Europese Commissie wil met een enquête inzicht krijgen in de kwaliteit van de havendienstverlening. Daarbij is het oordeel van verladers van groot belang, omdat de herziening van het staande beleid er deels op is gericht kwaliteit van de havendienstverlening voor verladers te verbeteren.

EVO vraagt de bij havenlogistiek betrokken leden dan ook de betreffende enquête in te vullen. Dat kan tot 24 augustus.

De officiële enquête is te vinden op link bij dit bericht. De vragenlijst kan vooraf bekeken worden op de pdf.