31-01-2013  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de Eurotunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is een nieuwe ‘Practical guide for ADR regulated goods’ gepubliceerd.

Restricties

In het het vervoer van gevaarlijke stoffen door de tunnel gelden restricties. Niet alle gevaarlijke stoffen zijn toegelaten en voor veel stoffen gelden maximale hoeveelheden per verpakking of per voertuig.

In de guide zijn op basis van UN-nmmer of classificatiecode de toegestane hoeveelheden gegeven.

Voorschriften

De voorschriften voor de tunnel zijn gebaseerd op het ADR. Zo moeten voertuigen en verpakkingen volgens ADR gekenmerkt en geëtiketteerd worden en heeft de chauffeur een ADR-vakbekwaamheidscertificaat nodig.

De Practical guide for ADR regulated goods 2013 is voor EVO-leden te vinden in de kennisbank.