27-09-2013  EVO constateert momenteel dat veel bedrijven boetes ontvangen omdat de aanvraag van het Eurovignet erbij in is geschoten. Zware motorrijtuigen die in Nederland, België, Denemarken, Luxemburg en Zweden gebruikmaken van autosnelwegen, moeten daarvoor belasting betalen in de vorm van het Eurovignet. Dit kan worden aangeschaft via internet of bij aangiftepunten langs de snelweg. Daarbij kan worden bepaald over welke periode wordt betaald: dit kan per dag, per week, per maand of per jaar.

Onregelmatige ritten

Ook veel bedrijven die niet dagelijks met zware motorrijtuigen van de autosnelweg gebruikmaken, vragen jaarlijks een Eurovignet aan. Hiermee voorkomen zij dat zij de aanvraag voor het Eurovignet vergeten bij onregelmatige ritten of spoedritten. Echter, bedrijven krijgen geen herinnering als het Eurovignet afloopt. Ook kunnen zij niet kiezen voor een jaarlijkse automatische afschrijving.

Twee maanden na overtreding

EVO constateert momenteel dat veel bedrijven boetes ontvangen omdat de aanvraag van het Eurovignet erbij in is geschoten. Omdat zij de boete voor het ontbreken van het Eurovignet gemiddeld twee maanden na de overtreding hebben ontvangen, konden zij hun fout over die periode niet herstellen. Dit leidt in de praktijk tot opstapelingen van boetes. De Belastingdienst kan immers per dag dat het voertuig zonder Eurovignet rijdt, een boete opleggen.

Herinneringssysteem

EVO adviseert ondernemers dan ook de vervaldatum van het Eurovignet scherp in de gaten te houden en tijdig een nieuw vignet aan te vragen. Ook is het mogelijk om dit te regelen via DKV, waarmee EVO samenwerkt. Deze organisatie levert niet alleen Eurovignetten, maar kent daarvoor ook een herinneringssysteem.

Bezwaar aantekenen

Leden van EVO die toch boetes hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met de EVO-Bedrijfsjuristen voor het aantekenen van bezwaar. Hoewel de Belastingdienst niet ieder bezwaar toewijst, is er voor bepaalde gevallen een kans dat boetes worden gematigd.