28-03-2012 Het plan dat Staatsecretaris Frans Weekers van Financiën had om per 1 januari 2013 het Eurovignet af te schaffen gaat niet door. Dat werd vandaag duidelijk. Wanneer het vignet wel wordt afgeschaft, is nog niet duidelijk. Op korte termijn vindt hierover overleg plaats tussen het bedrijfsleven en het Ministerie.

Weekers wilde het Eurovignet afschaffen om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen en ervoor zorgen dat zij de relatief hoge uitvoeringskosten van het Eurovignet niet hoeven te betalen. 

Voorwaarden

EVO heeft altijd voorwaarden gesteld aan het afschaffen van het Eurovignet. Met name omdat de huidige weinig- en nietgebruikers van het vignet door het eerder voorgestelde alternatief van Weekers hard zouden worden getroffen. 

De staatsecretaris wilde namelijk de gemiste inkomsten bij afschaffing van het Eurovignet compenseren door de MRB te verhogen met 122 procent.

Gelijktijdig

Daarnaast is EVO van mening dat afschaffing gelijktijdig zou moeten plaatsvinden met andere verdragspartners.