20-02-2014  Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft voert een studie uit onder verladers, (eigen) vervoerders en leveranciers om te bepalen hoe het demonstratieprogramma ‘Truck van de Toekomst’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is ‘geland’ bij marktpartijen en hoe zij omgaan met brandstofbesparing. 

Praktijkinformatie

In het programma is de afgelopen periode veel praktijkinformatie verzameld over het besparingspotentieel van zeven maatregelen: 3 rol- en 3 luchtweerstandsverlagende maatregelen en een ICT-hulpsysteem voor de chauffeur. Diverse partijen hebben meegewerkt aan TvdT, waaronder EVO, TLN en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Over de streep

De praktijkcijfers helpen naar verwachting om vervoerders over de streep te trekken om deze maatregelen toe te passen. Echter, in hoeverre dit programma bekend is bij marktpartijen, of de resultaten overtuigend zijn of niet en of er nog andere belemmeringen zijn voor de aanschaf van deze maatregelen is echter nog niet bekend.

Vragenlijst

Om hier antwoord op te krijgen, heeft CE Delft een korte lijst opgesteld met 11 meerkeuzevragen. EVO vraagt verladers, (eigen) vervoerders en leveranciers om deze vragenlijst in te vullen. Het kost maximaal 5 minuten en als deelnemers hun contactgegevens invullen, krijgen zij het eindrapport na afronding van de studie.

Naar de vragenlijst