Stijgende containerprijs probleem voor mkb en retail

leestijd 2 minuten

24-06-2021  De verzekeraars van het containerschip de ‘Ever Given’ en de Egyptische autoriteiten hebben een principeakkoord bereikt over de afhandeling van de schade. Volgens evofenedex goed nieuws, omdat hierdoor het schip kan worden vrijgegeven en de lading haar weg kan vervolgen. Desondanks maakt evofenedex zich ernstige zorgen over de tariefexplosie in de containerlijnvaart die veel handels- en productiebedrijven raakt. Daarnaast is de betrouwbaarheid en dienstverlening van de containerlijnvaartrederijen ook nog eens verslechterd. 

De blokkade van het Suezkanaal door de ‘Ever Given’ heeft bijgedragen aan de verslechtering van de huidige marktsituatie in de containerlijnvaart. Vaarschema’s zijn overhoopgegooid, het tekort aan containers werd versterkt en congestie in Europese havens liep op. Ook de sluiting van de haven van Yantian door een corona-uitbraak heeft de marktsituatie in de containerlijnvaart verder verslechterd. De toenemende consumentenbestedingen en het aanleggen van strategische voorraden door bedrijven hebben geleid tot extra vraag naar scheepscapaciteit.

Mkb en retail in de knel

Doordat containerlijnvaartrederijen onderling afspraken mogen maken over het inzetten van capaciteit op bepaalde vaarroutes, vinden vrijwel gelijktijdig en over de volle breedte tariefsverhogingen plaats. De betrouwbaarheid van vaarschema’s is inmiddels onder de 35 procent gezakt en tarieven lopen in sommige gevallen op tot wel 20.000 US-dollar voor een container van Azië naar Europa. De torenhoge tarieven en onbetrouwbare markt brengt met name mkb- en retailbedrijven in de problemen. Bestaande contracten worden door containerlijnvaartrederijen niet gerespecteerd, mkb-bedrijven kunnen dergelijke tarieven niet opbrengen en ze hebben geen onderhandelingsmacht tegen de containerlijnvaartrederijen.

Herstel economie loopt gevaar

Het herstel van de economie na de coronapandemie loopt door deze situatie ernstig gevaar. evofenedex roept containerlijnvaartbedrijven dan ook op bestaande contracten te respecteren en te stoppen met het doorvoeren van eenzijdige tariefsverhogingen. Daarnaast brengt evofenedex samen met haar Europese en mondiale koepelorganisaties ESC en GSA, het probleem onder de aandacht van mededingingsautoriteiten en luidt de noodklok bij nationale regeringen, ASEAN, EU, WTO, UNCTAD en IMO over de grote bedreiging voor de wereldwijde economie.

Extra capaciteit, maar slechte dienstverlening blijft

Inmiddels hebben een aantal containerlijnvaartrederijen investeringen in nieuwe schepen en materieel aangekondigd. Dit komt op de langere termijn de capaciteit en verduurzaming ten goede. Volgens evofenedex moeten de torenhoge winsten van containerlijnvaartrederijen niet alleen worden geïnvesteerd in nieuw materieel, maar ook in een significante verbetering in de informatievoorziening en communicatie van containerlijnvaartrederijen naar handels- en productiebedrijven toe. Deze is volgens evofenedex zwaar onder de maat voor een sector die miljardenwinsten boekt. Momenteel hebben handels- en productiebedrijven nauwelijks inzicht in de aankomst van een schip, de beschikbaarheid van hun lading en worden toeslagen vaak onterecht door containerlijnvaartrederijen in rekening gebracht bij bedrijven.