16-01-2015   EVO raadt verladers aan om in vervoeropdrachten aandacht te houden voor veilig parkeren, vooral als het om dure ladingen gaat. Er moet tegelijkertijd dus gezorgd worden voor voldoende beveiligde parkeerplaatsen, vooral op de belangrijke transportroutes.

Ladingdiefstallen

Gisteren schreef logistiek.nl aan dat het aantal ladingdiefstallen in Nederland in 2013 fors is gestegen in vergelijking met 2012. Dat was bekend nieuws. Van 2014 zijn echter nog geen cijfers bekend EVO verwacht die cijfers in februari en trekt dan pas conclusies.

Safety Deal

Er zijn veel inspanningen gepleegd om ladingdiefstal tegen te gaan.  Zo sloegen verzekeraars, EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) vorig jaar de handen ineen om het toenemende probleem van ladingdiefstal een halt toe te roepen. In aanwezigheid van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie ondertekenden de partijen hiervoor de Safety Deal Transportcriminaliteit. De organisaties gaan ondernemers en chauffeurs wijzen op preventieve maatregelen, onder meer via de website preventieinzicht.nl. Deze site bevat een gratis e-learningmodule waarmee ondernemers en chauffeurs kunnen testen hoeveel zij al weten over het voorkomen van ladingdiefstal.