Beveiliging schepen gaat miljoenen kosten16-05-2011 Defensieminister Hans Hillen wil dat piraterij in en rondom de Golf van Aden voor de kust van Somalië harder wordt aangepakt. Door het mandaat van de gevechtseenheden uit te breiden, kan ook de organisatie achter piraterij worden bemoeilijkt. Het lost het probleem aan de basis niet op, maar het wel een flinke stap in de juiste richting, volgens EVO. De aanpak krijgt hierdoor de wind in de rug.

Verladers lijden jaarlijks naar schatting 200 miljoen dollar schade door de veiligheidstoeslagen die rederijen aan hen doorbereken. Het is volgens EVO dan ook noodzakelijk dat overheden hun geweldsmonopolie inzetten door afdoende militair personeel en materieel in te zetten in de strijd tegen piraterij.

Het verruimen van het mandaat van de marine biedt de militairen meer armslag om piraterij te bemoeilijken.

Volgens EVO is het verruimen van bevoegdheden echter niet voldoende. Voor de lange termijn moet er op VN-niveau actie worden ondernomen om de politieke situatie in Somalië te verbeteren. Zo lang daar geen overheid is die de sociaal economische positie van Somaliërs verbetert en de orde handhaaft, blijft piraterij aan de orde van de dag.