03-07-2015  EVO sprak de afgelopen week op het ‘Aid for Trade’-evenement van de Wereld Handels Organisatie (WTO) in Genève. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde daar een evenement waar EVO een bijdrage aan leverde.

Doel van dit evenement was om andere landen te helpen bij de implementatie van het Trade Facilitation akkoord. Met de maatregelen uit dit akkoord moeten procedures aan de grens (zoals douane) wereldwijd eenvoudiger worden.

Grensprocedures

Dennis Heijnen, beleidsadviseur bij EVO: ‘Het is belangrijk andere landen in de wereld uit te leggen hoe we onze grensprocedures in Nederland regelen. Nederland doet het op dat vlak namelijk heel erg goed. Op termijn helpt verbetering in andere landen ook de Nederlandse im- en exporteur.’

Tijdens de Nederlandse bijdrage stond de samenwerking tussen de gouden driehoek (onderzoek, bedrijven en overheid) centraal. Frank Heijmann van Douane Nederland legde uit dat met wederzijds begrip en vertrouwen de douane haar controles zo kan inrichten dat de gevolgen voor de logistiek minimaal blijven. Het optimale punt van interferentie (in het geval van een inspectie) is afhankelijk van de specifieke kenmerken van de supply chain en vereist informatie van die keten.

Slimme IT

Professor Yao-Hua Tan van de TU Delft lichtte toe hoe slimme IT kan worden ingezet om de informatie van de verschillende partijen in de supply chain naar de douane te versturen. Dit vermindert onnodig en slecht getimede onderbrekingen van logistieke goederenstromen. Professor Veenstra van de TU Eindhoven merkte op dat de vertrouwelijkheid van de gegevens vaak alleen een probleem oplevert in data-uitwisseling tussen overheden en niet tussen bedrijven. Bedrijven zoeken naar de juiste omstandigheden waarmee data kunnen worden gedeeld.

Heijnen gaf aan waarom het belangrijk is dat er ook wordt samengewerkt in het onderwijs voor douaneprofessionals (werkzaam bij de douane, het bedrijfsleven of de academische wereld). 'Het ontwikkelen van een en dezelfde opleiding biedt een gemeenschappelijke basis en een gemeenschappelijk mind-set die samenwerking en bevordering van de handel vergemakkelijken. Het is noodzakelijk om trainingen en opleidingen op verschillende niveaus te creëren. De universitaire master aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is daarvan een goed voorbeeld.'