12-12-2013  Door werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute kunnen er tussen 2015 en 2022 veel minder treinen gebruikmaken van dit spoortraject. EVO stelt dat bedrijven mogelijk schade ondervinden als er geen alternatief komt en meent dat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu ervoor moet zorgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor geen vertraging oploopt.

Spoorcapaciteit

EVO vindt het onverstandig om de rekening van de Duitse werkzaamheden bij het bedrijfsleven neer te leggen. De haven van Rotterdam blijft groeien, mede door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Daardoor is het goederenvervoer van en naar de haven steeds meer op het spoor aangewezen; grotendeels via de Betuweroute. Voldoende spoorcapaciteit over de Betuweroute is daarom belangrijk, aldus de organisatie.

Gevaarlijke stoffen

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het vervoer van gevaarlijke stoffen. In een brief aan de Kamer schrijft EVO samen met dertien andere partijen dat de staatssecretaris alsnog met een plan moet komen dat ervoor zorgt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute ook de komende jaren is gewaarborgd. EVO heeft laten weten mee te willen denken over oplossingen, zoals meer ruimte vrijmaken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute.