2 augustus 2011

Inzet winkelketens vereist voor succesvolle uitrol dagranddistributie

Verladersorganisatie EVO roept winkelketens in Zuid-Holland op om het toepassen van dagranddistributie serieus te onderzoeken. Deze bevoorrading van winkels in de vroege ochtend of  late avond is een relatief gemakkelijke manier om efficiënte stedelijke distributie te realiseren. Het levert voordelen op voor bereikbaarheid, milieu en veiligheid. Bovendien kan het bedrijfsleven hiermee aanzienlijke kostenbesparing realiseren. Voor een succesvolle uitrol van dagranddistributie in Zuid-Holland is medewerking van het bedrijfsleven echter cruciaal. EVO heeft daarom een groot aantal bedrijven benaderd om hen te helpen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Rotterdam voortrekkersrol

Dagranddistributie wordt steeds meer toegepast door winkelketens. Momenteel wordt dit concept door onder andere Albert Heijn en Kruidvat op grote schaal toegepast. In Zuid-Holland heeft  Rotterdam een duidelijke voortrekkersrol op gebied van dagranddistributie. Vorige maand hebben gemeenten in de stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden met EVO, TLN en andere bedrijfslevenorganisaties afspraken gemaakt over het nemen van maatregelen om de bevoorrading in binnensteden schoner en efficiënter te maken. Dagranddistributie is één van deze maatregelen. Inmiddels heeft een groot aantal gemeenten in Zuid-Holland groen licht gegeven voor dit concept. In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de voortgang per gemeente.

Voordelen van dagranddistributie

Door dagranddistributie kan het bedrijfsleven aanzienlijke kosten besparen door minder brandstofverbruik en effectievere inzet van materieel. Jaarlijks kan hiermee een besparing van maarliefst 58 miljoen euro worden gerealiseerd. Ook neemt de bereikbaarheid toe omdat er minder vrachtauto’s in de spits rijden. Minder brandstofverbruik en minder ritten leidt bovendien tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Daarnaast heeft bevoorrading in de vroege avond en vroege ochtend volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ook een positief effect op de verkeersveiligheid omdat er in de dagranden minder fiets- en voetgangersverkeer is in de winkelgebieden. Per winkellocatie dient te worden bekeken of dagranddistributie, al dan niet met aanvullende maatregelen, kan worden geïmplementeerd. Hiervoor heeft Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel (CBL) een speciale checklist ontwikkeld.

Duurzame stedelijke bevoorrading

Dagranddistributie is slechts een van de maatregelen die bijdragen aan een duurzame en efficiënte stedelijke distributie. Andere voorbeelden van maatregelen zijn verruiming van de venstertijden en inrichting van lokale distributiecentra aan de rand van de (binnen)stad. Deze concepten zijn vervat in het Referentiemodel (www.stedelijkedistributie.nl) van de Ambassadeur Stedelijke Distributie. Dagranddistributie is een relatief gemakkelijk in te voeren maatregel. Wel moeten de winkels beleverd worden door stil materieel (PIEK certificaat) om geluidsoverlast te voorkomen. EVO streeft ernaar de dagranddistributie op nationaal niveau grootschalig in te voeren. De verladersorganisatie werkt hiertoe nauw samen met TLN en Connekt. De organisaties nemen actief deel in het stedelijke distributie coachteam, dat gemeenten adviseert bij het invoeren van maatregelen en helpt bij het monitoren van de resultaten.