02-05-2016  Het kabinet heeft de actieagenda Schiphol 2016-2025 gepresenteerd en verschillende partijen hebben in hun reactie op deze agenda de ambitie van het kabinet beperkt genoemd.

Combinatie

EVO herkent deze signalen, maar benadrukt de unieke positie van de luchthaven op het gebied van luchtvracht en de werkgelegenheid die hiermee gepaard gaat. Veel Europese distributiecentra en hoofdkantoren zijn gevestigd in Nederland vanwege de bijzondere combinatie van vracht en passagiers via Schiphol, aldus EVO.

Ruimte voor verbetering

Om Schiphol toekomstbestendig te maken, is er ruimte voor verbetering ten aanzien van het netwerk, kwaliteit en processen op het gebied van luchtvracht, stelt EVO. Zo dient de goede samenwerking tussen douane en verladers behouden te blijven en moeten de kosten van de luchthaven worden teruggedrongen om Schiphol concurrerender te maken. EVO zal Kamerleden en stakeholders blijven voorzien van de verbeterpunten voor luchtvracht.