08-06-2016  In een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer heeft adjunct-directeur Joost Sitskoorn vandaag namens EVO het kabinet en Kamerleden afgeraden nieuwe onrust op het spoor te creëren. Die angst bestaat nu het kabinet heeft aangegeven de beheerder van de spoorinfrastructuur terug te willen brengen onder de aansturing van het ministerie.

Rust

EVO is kritisch over de kwaliteit van het spoorgoederenvervoer in Nederland maar ziet de prestaties van ProRail de laatste tijd juist verbeteren. Dan is het zaak de rust te bewaren en te werken aan het oplossen van praktische problemen, aldus Sitskoorn.

Geld 

Naast bestuurlijke rust rond ProRail bepleitte de EVO-adjunct-directeur ook meer geld voor spoorinfrastructuur. "Het is wachten op problemen als je een organisatie aan de ene kant kort op middelen en aan de andere kant wel steeds meer taken en projecten toeschuift. Dat moeten we in de toekomst voorkomen. Meer geld voor het infrastructuurfonds, waar EVO met nu al meer dan 30 partijen voor strijdt, is dan ook onontkoombaar", aldus Sitskoorn.