11-05-2012  Nog geen halfjaar nadat er een einde is gekomen aan de gewraakte verplichte rittenregistratie voor zakelijke bestelautorijders, lijken de plannen van kabinet, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie de zakelijke bestelauto-eigenaar opnieuw keihard te treffen.

Woon-werkverkeer als privékilometers

De onderhandelaars willen het begrip zakelijk verkeer vanaf 1 januari dusdanig beperken dat ook het woon-werkverkeer als privékilometers worden gezien. Met name voor mkb-ondernemers met bestelauto’s heeft dit desastreuze gevolgen. Doorvoering van de plannen betekent voor deze ondernemers een forse kostenverhoging en verlies aan omzet. Deze groep, die de economische crisis toch al op allerlei manieren voelt, kan deze klap niet hebben. Bovendien worden de positieve effecten van het nieuwe fiscale regiem voor de zakelijke bestelauto in één klap volledig teniet gedaan.

Uitzondering voor bestelauto

EVO wil dat de bestelauto wordt uitgezonderd of dat voor de bestelauto een extreem laag forfait wordt ingevoerd. De verladersorganisatie rekent vooral op steun van staatssecretaris Weekers.

Hogere kosten

Als het woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2013 als privékilometers worden beschouwd, zoals de partijen willen, moeten werknemers hierover ook bijtelling gaan betalen. Dus ook wanneer een werknemer na zijn laatste klus van die dag de bestelauto mee naar huis neemt om de volgende ochtend vanuit huis naar de eerste klus te rijden. Dit betekent voor een werknemer met een zakelijke bestelauto ter waarde van 20.000 euro dat hij op jaarbasis zo’n 1500 euro extra aan belasting moet betalen. De werknemer zal zijn werkgever vragen deze kosten te compenseren door middel van een netto loonsverhoging. Dat is voor veel werkgevers al gauw een kostenstijging van 2500 euro per werknemer.

Omzetverlies

Als de werkgever niet de financiële middelen heeft voor compensatie, zal de werknemer ervoor kiezen om met het openbaar vervoer naar huis te gaan in plaats van met de bestelauto. Hierdoor kan de werknemer minder opdrachten per dag uitvoeren. Dat leidt weer tot verlies aan efficiëntie en omzet voor de werkgever.

Lastenverzwaring

Dankzij staatssecretaris Weekers is de gewraakte rittenregistratie afgeschaft en een eenvoudiger regeling in het leven geroepen: de gestaffelde bijtelling voor bestelautorijders. Hierbij wordt betaald naar gebruik. Door een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik te tekenen, hoeven bestelautorijders geen tijdrovende kilometeradministratie meer bij te houden. Maar als de fiscale plannen van de onderhandelaars worden doorgevoerd, wordt deze verklaring en dus de afschaffing van de verplichte rittenregistratie in één klap nutteloos. Medewerkers zullen weer moeten aantonen dat ze geen privékilometers rijden. Dat betekent een forse verzwaring van de administratieve lasten. Hiermee zijn we in feite dus weer terug bij af.

EVO doet een beroep op de partijen en de staatssecretaris om de resultaten van hun eigen goede werk nu niet om zeep te helpen.