Zoetermeer, 23 januari 2012

Rijstijltraining en monitoring brandstofverbruik goed voor milieu en portemonnee

Bij steeds meer bedrijven maakt duurzaamheid een belangrijk deel uit van de bedrijfsvoering. Niet voor niets heeft een groot aantal organisaties in de sector verkeer, logistiek en vervoer, waaronder EVO, in 2008 met het Rijk afspraken gemaakt om de uitstoot van schadelijke stoffen door transport te verminderen. Ruim drie jaar na ondertekening van dit zogenaamde Sectorakkoord Duurzaamheid in Beweging blijkt dat het bedrijfsleven haar beste beentje heeft voorgezet. Op alle fronten wordt hard gewerkt aan het verduurzamen van transport. Ondanks alle inspanningen blijft de CO2-reductie in Nederland toch nog achter bij de internationale afspraken. Daarom blijft EVO er bij de overheid op aandringen om effectieve bijdragen aan verduurzaming lokaal en regionaal bij het bedrijfsleven te promoten en te ondersteunen. EVO biedt bedrijven de helpende hand door middel van een speciaal duurzaamheidspakket waarmee zowel het milieu als kosten kunnen worden gespaard.

Brandstofbesparing en emissiereductie

Met het monitoren van het brandstofverbruik via een brandstofmanagementsysteem en aanpassing van de rijstijl volgens het ‘Nieuwe Rijden’ kan een bedrijf jaarlijks alleen al zeven procent op de brandstofkosten besparen en veel milieuwinst behalen. Iedere verbruikte liter brandstof is immers goed voor de uitstoot van2,6 kilogram CO2. De emissiereductieprojecten die EVO in Brabant en Flevoland heeft uitgevoerd bij in totaal vijftig bedrijven tonen aan dat er op jaarbasis maarliefst 11,1 miljoen kilogram CO2 kan worden bespaard.  In Brabant hebben twintig bedrijven samen gezorgd voorruim 8,3 miljoen kilogramCO2-besparing. Dit is gelijk aan 6,8 procent CO2-reductie. In de gemeenten Almere en Lelystad waren dertig bedrijven goed voor 2,8 miljoen kilogram CO2-reductie, wat gelijk is aan tien procent minder CO2-uitstoot.

Zuinige rijstijl

Steeds meer gemeenten voeren actief beleid om bedrijven hun CO2-uitstoot te laten verminderen. Maar ook in de logistieke keten worden steeds hogere eisen aan duurzaamheid gesteld. Ketenpartners vragen elkaar steeds vaker regelmatig om een CO2- footprint. Met het EVO-Duurzaamheidspakket kunnen bedrijven aan deze strengere eisen voldoen. De basis voor een actief brandstofmanagementbeleid ligt in het doorlopen van een continue verbeterproces. Hierbij krijgt de rijstijl van chauffeurs bijzondere aandacht. Een chauffeur die een energiezuinige rijstijl toepast kan immers aanzienlijke kosten besparen, maar zuinig rijden zal een chauffeur wel moeten leren. Met het Duurzaamheidspakket van EVO slaat het bedrijf drie vliegen in een klap: de chauffeurs leren met de rijstijltraining zuiniger rijden, voldoen hiermee aan de nascholingsverplichting en leveren een bijdrage aan emissiereductie.