21-09-2015  Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeenten Lochem en Hof van Twente gaan vier belangrijke bruggen over het Twentekanaal versterken, zo hebben ze bekendgemaakt. EVO is blij dat de overheden de noodzakelijke financiële middelen hebben vrijgemaakt.

Het gaat om de Ehzerbrug in Lochem en de Dorrebrug, Warmtinkbrug en Markelosebrug in Hof van Twente. De bruggen hebben op dit moment onvoldoende draagkracht om het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer te verwerken. Het versterken van de bruggen blijkt de meest passende maatregel. Door ze te versterken hoeft er geen lastbeperking te gelden.

2,9 miljoen euro

De gemeente Lochem besluit half oktober of zij samen met het Rijk ook de Lochemsebrug tijdelijk gaat versterken tot er een nieuwe rondweg met nieuwe brug is aangelegd. Met de versterking van de vijf bruggen over het Twentekanaal is in totaal 2,9 miljoen euro gemoeid. De kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regionale partners.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio hebben gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar het belang van deze bruggen voor het vracht- en landbouwverkeer. De bruggen zelf zijn in beheer en in eigendom bij het Rijk. De gemeenten en de provincie Overijssel (Markelosebrug) beheren de wegen op de bruggen.

Rijkswaterstaat voert als beheerder en eigenaar van de bruggen de maatregelen uit. Rijkswaterstaat en de betrokken wegbeheerders voeren overleg over de planning van de maatregelen.

Voertuigbewegingen

EVO heeft de laatste jaren regelmatig gewezen op de nadelige gevolgen voor vervoer, handels- en productiebedrijven van de as- en totaallastbeperkingen die voor de bruggen over het Twentekanaal zijn ingesteld. De beperkingen leiden er immers toe dat er meer vrachtauto’s ingezet moeten worden om dezelfde hoeveelheid vracht te vervoeren. Dat betekent meer voertuigbewegingen, kostenverhogingen en CO2-uitstoot.

De beperkingen leidden er tevens toe dat er noodgedwongen meer verkeer door de dorpskernen van Goor, Markelo en Lochem rijdt. EVO was ook nauw betrokken bij het onderzoek naar het belang van de bruggen en heeft veel overleg gevoerd met bestuurders en politici over deze problematiek.

Blij

EVO is dan ook blij dat de overheden nu de noodzakelijke financiële middelen hebben vrijgemaakt voor de versterking van vier bruggen. De St Annabrug bij Delden, in beheer bij de provincie Overijssel, is al eerder weer vrijgegeven voor het zware vrachtverkeer nadat nader onderzoek uitwees dat de gewichtsbeperking niet nodig was.