06-09-2012  De vakantie is voorbij. De files nemen weer toe, automobilisten kunnen elkaar, stilstaand op de snelweg, weer in alle rust begroeten. Ik vraag me af of filecollega’s elkaar tijdens de  vakantieperiode hebben gemist. Je staat vaak dagelijks op hetzelfde moment op dezelfde plaats naast elkaar. Zouden afgelopen week de ramen naar beneden gedraaid zijn om vakanties door te nemen?

Langere reistijd leidt tot frustraties. Ik zie het thuisfront met lauwe aardappels op tafel vragen of er nu echt eens beter gepland kan worden. Goede planning en voorbereiding, iets om even bij stil te staan.

Weer aan de slag

Het is tijd om plannen te maken voor het komende jaar. Verladers moeten met logistiek dienstverleners om de tafel over de tarieven van volgend jaar. Het EVO-rapport over kostenontwikkelingen in het wegvervoer over het afgelopen jaar dat in oktober verschijnt helpt EVO-leden hierbij. Maar is deze informatie voor een verlader voldoende om de onderhandelingen met hun logistieke dienstverleners in te gaan? Gaat het alleen maar om wijzigingen in procenten en centen? Op basis van gesprekken met leden ben ik er van overtuigd dat tariefswijzigingen van belang zijn, maar dat verladers nog liever inzicht krijgen in de marktontwikkelingen op de transportmarkt.

Marktontwikkelingen centraal

De wegvervoermarkt staat behoorlijk onder druk. Bij de helft van de transportbedrijven is het bedrijfsresultaat negatief of speelt men quitte. Dit heeft gevolgen voor de onderhandelingspositie van verladers en vraagt om een andere benadering van onderhandelen. De afgelopen jaren zijn weinig congressen of informatiebijeenkomsten geweest die informatie geven over de marktontwikkelingen bij het wegvervoer. EVO organiseert daarom op 3 oktober een congres over dit onderwerp. U krijgt in 1 dag de juiste kennis om uw plannen voor volgend jaar en de onderhandelingen met dienstverleners gefundeerd aan te vliegen.

Voor u als inkoper van de logistieke diensten in het wegvervoer is dit de gelegenheid om een beeld te krijgen van de wegvervoermarkt. Experts van IRU, Panteia/NEA, TUDelft, ABN AMRO, CapGemini, Kneppelhout & Korthals en EVO praten u bij. Naast marktontwikkelingen (nationaal, internationaal en spotmarkt) lichten zij brandstofontwikkelingen, financieringsvraagstukken, juridische aandachtspunten en de rapportage EVO kostenontwikkelingen 2013 toe.

Toon Gerbrands, directeur van voetbalclub AZ Alkmaar, geeft een toelichting over hoe hij financiële tegenslagen bij AZ heeft aangepakt en omgebogen tot plannen die bestendig zijn voor de korte en lange termijn. Een onderwerp dat in de transportsector met drukkende tarieven zeker actueel is.

Buitenkans

Kortom, dit congres is een buitenkans om in een setting waar transportmarktontwikkelingen centraal staan, samen met uw vakgenoten informatie te delen en te ontvangen. Kom dus op 3 oktober naar Utrecht. Het congres eindigt op tijd zodat de aardappelen nog warm zijn als u ze thuis op uw bord schept.