19-07-2012  Afgelopen weekend bezocht ik mijn familie in Zeeland en ging daar een stukje fietsen met mijn neefje van zes. Nog wat wankel op de pedalen reed hij naast me over een rustige dijk. Een totaal andere omgeving dan de grote stad, hier kon hij rustig oefenen. Die stadse omgeving zag ik weer eens van dichtbij toen ik maandag vroeg door de binnenstad van Rotterdam reed en bestel- en vrachtauto’s hun lading zag lossen. Ik realiseerde me dat dit geen omgeving is voor een jongetje van zes om te leren fietsen, laat staan om naar school te fietsen. Dat zou betekenen dat er geen vrachtverkeer in de spits in de binnenstad zou mogen rijden. Dit lijkt te botsen met het belang van winkeliers en verladers, maar niets is minder waar. Door de invoer van dagranddistributie en verruimde venstertijden kan een hoop worden gedaan aan de veiligheid en de doorstroom van het verkeer en is minder vrachtverkeer nodig. Een betere doorstroom en minder verkeer zorgt voor een schonere en veiligere en dus prettigere winkelomgeving.

Venstertijden

EVO lobbiet al geruime tijd voor ruimere en uniforme venstertijden. De gemeente Amsterdam is vorig jaar drie pilots gestart met verruiming van venstertijden in drie kernwinkelgebieden. De pilots verlopen naar wens van de winkeliers en de gemeente, en het logistieke bedrijfsleven is erg positief.

Het voordeel van ruimere venstertijden, bijvoorbeeld bevoorrading tussen 7.00u en 12.00u, is dat verladers en vervoerders hun wagens voller kunnen plannen. Daardoor zijn minder vrachtwagens nodig. Dit levert een schonere lucht op en draagt bij aan meer veiligheid. Amsterdam is overtuigd van de voordelen van het verder verruimen van de venstertijden. Ook in de stadsregio Amsterdam werkt men aan ruimere mogelijkheden voor bevoorrading; niet alleen door het verruimen van de venstertijden, maar er wordt ook gewerkt aan een bredere uitrol van dagranddistributie.

Dagranddistributie

Dagranddistributie is bevoorrading tussen 19.00u en 7.00u. Bevoorrading tussen deze tijdstippen moet met stil materieel (PIEK-materieel) worden uitgevoerd.

Project dagranddistributie

EVO trekt binnen de stadsregio Amsterdam het project dagranddistributie. Uit onderzoek is gebleken dat meer gemeenten en het logistiek bedrijfsleven behoefte hebben aan een generieke regeling voor het uitrollen van dagranddistributie. Tijdens een door EVO en de stadsregio Amsterdam georganiseerde bijeenkomst over dit onderwerp op 6 juni jongstleden, zijn verschillende gemeenten en partijen uit het bedrijfsleven een zogenoemde generieke regeling dagranddistributie overeengekomen. Momenteel schrijf ik met de gemeente en de stadsregio Amsterdam aan deze regeling, waarbij de input van de aanwezigen van bovengenoemde bijeenkomst, waaronder EVO-leden, wordt meegenomen.

Voordelen dagranddistributie

Door dagranddistributie kunnen bedrijven ’s avonds en ’s nachts winkels bevoorraden. Zo hebben zij minder hinder van voetgangers of fietsers en vice versa. Als we meer vrachtverkeer uit de spits halen werken we aan:

  • Een betere verkeersveiligheid
  • Een betere bereikbaarheid
  • Een betere luchtkwaliteit
  • Een betere doorstroming
  • Minder lawaai en overlast

en last but not least

  • Een betere planning en kostenefficiëntie voor het bedrijfsleven

Goed voorbeeld doet goed volgen

Het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad Noord-Holland heeft ook besloten om te starten met pilots in de regio’s Alkmaar en WestFries. EVO werkt met hun na de zomervakantie de plannen verder uit. Bij de praktijkproeven wordt in eerste instantie gekeken naar de verruiming en uniformering van de venstertijden en de uitrol van een algemene regeling voor dagranddistributie.

Noord-Holland timmert dus hard aan de weg om de eerste provincie te worden met uniforme en afgestemde venstertijden. Ik hoop van harte dat andere provincies snel volgen, zodat ik bijvoorbeeld ook in de binnenstad van Rotterdam met een goed gevoel een mooie rit met mijn neefje kan maken.