03-05-2012  Tweehonderd verladers voor een EVO-bijeenkomst over luchtvrachtsecurity? Dat had niemand een maand of wat geleden kunnen bedenken. Maar het is twee weken geleden werkelijkheid geworden. De zaal in het Van der Valk hotel in Vianen stroomde vol geïnteresseerde verladers. Die kwamen niet voor de beroemde appelmoes met kers, maar om informatie te krijgen over de belangrijke keuze: investeren in het verhogen van de veiligheid en de status van Bekende Afzender (Known Consignor) aanvragen, of luchtvracht laten screenen met alle vertragingen en kosten van dien?

Over de afgelopen twee jaar heeft EVO al meer dan 2000 bezoekers gehad die zich hebben laten informeren over dit thema. Opmerkelijk: De interesse voor deze bijeenkomst kwam dit keer niet alleen uit eigen land, maar ook van over de grens. In België en Duitsland heerst namelijk lichte paniek. De overheden in deze landen hebben, in vergelijking met de Nederlandse overheid, de zaken minder goed geregeld. In Duitsland bestaat geen echte verladersorganisatie, maar er zijn wel 66.000 potentiële Bekende Afzenders. In Nederland zijn er ongeveer 4200 luchtvrachtverladers, waarvan er waarschijnlijk 350 bedrijven binnen het jaar zich laten registreren bij de Koninklijke Marechaussee als Bekende Afzender. 

In Duitsland zijn er geen voorlichtingsbijeenkomsten en tegelijk onvoldoende capaciteit bij de overheid om bedrijven te controleren. Minder dan 150 bedrijven hebben zich geregistreerd als Bekende Afzender in Duitsland. Dat is een stuk minder dan in Nederland. Het nut van een verladersorganisatie wordt daarmee nog maar eens aangetoond, want ook op dit onderwerp houdt EVO overheden en marktpartijen scherp.

De problemen over de Nederlandse grens dreigen echter ook onze problemen te worden. Op 29 april 2013 moeten Europese luchtverladers een Bekende Afzenderstatus hebben of de vracht bij de expediteur laten screenen. Het mag niet zo zijn dat Duitse en Belgische vracht de beperkte screencapaciteit in Nederland opslokt waardoor strategische en gevoelige luchtvrachtzendingen in ons land zouden vertragingen oplopen.

De Europese Commissie heeft inmiddels op verzoek van EVO een onderzoek ingesteld naar mogelijke problemen omtrent de status. Diverse EU-lidstaten in Oost- en Zuid-Europa zijn niet eens van plan verladers de mogelijkheid te bieden om een Bekende Afzenderstatus aan te vragen. Nederland is ook hier het beste jongetje van de Europese klas, maar in dit geval profiteert verladend Nederland daarvan.

Onze noodkreet is niet onopgemerkt gebleven. Samen met IATA gaan we het Europese probleem in Duitsland aankaarten. Op 30 Mei wordt in Frankfurt de Aviation Day Europe georganiseerd, waarop EVO de Duitse overheid en de verladers gaat informeren over de uitdagingen in de luchtvrachtsecurity. In de tussentijd krijgt EVO steeds meer verzoeken binnen om  het personeel van in België gevestigde bedrijven op te leiden. Laten we hopen dat de EU-lidstaten op tijd wakker worden en actie ondernemen. De komende twaalf maanden zal dit thema boven aan de EVO-agenda blijven staan.

Wilt u reageren op deze column, stuur Joost van Doesburg een mail