21-06-2012  Sta me, ondanks de frustratie van afgelopen zondag, een voetbalvergelijking toe. In de wedstrijd van EVO, namens duizenden bedrijven met bestelbussen, tegen de bestelbusbelasting is de stand 2-0. Maar pas op: het is de stand in de rust. Er kan nog van alles gebeuren.

Gisteren stemde de Tweede Kamer in met het pakket aan fiscale maatregelen die voortvloeien uit het Kunduz-akkoord. De maatregel om het woon-werkverkeer (onder andere met de bestelbus van zaak) te gaan belasten, maakt van die bulk aan maatregelen nog geen deel uit. Daarmee scoort EVO een tweede doelpunt. Al eerder noteerde het kabinet dat voor de problematiek van de zakelijke bestelauto, die voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, een oplossing moet worden gevonden. Dat was het eerste doelpunt na de eerste lobbyvoorzet van EVO.

Complexer

Afgesproken is dat het kabinet na de rust, dus na de zomer op Prinsjesdag, daarvoor een voorstel doet in het Belastingplan 2013. Het heeft er alle schijn van dat de wedstrijd na de rust een stuk complexer zal verlopen. De tegenstander staat het punt om te wisselen en dat is bepalend voor het wedstrijdverloop. De ene na de andere partij - nu al: VVD, PVV, SP, PvdA, CDA, ChristenUnie en GroenLinks - neemt afstand van de woon-werkbelasting, waarmee in totaal 1,3 miljard euro aan extra inkomsten voor de schatkist is gemoeid. Maar let op, deze spelers zitten voorlopig nog op de bank. In het veld staat tot nader orde het demissionaire kabinet, dat op 18 september met een voorstel moet komen en dat gebonden is aan de afspraken in de Kunduz-coalitie.

Peilingen

De vraag is maar zeer of de politieke wissel op tijd komt. Want zo lang er geen nieuwe Kamermeerderheid is, die via een nieuwe regeringscoalitie of anderszins een breed gedragen alternatief weet te vinden voor een andere manier om dat bedrag binnen te harken, zijn de zakelijke bestelbusrijder en zijn baas gewoon de sjaak. En gezien de peilingen, wordt het vormen van een nieuwe meerderheidscoalitie (een wissel in ons voordeel) een hele kluif.

Begroting

De vraag is ook of die op tijd komt: voor het moment waarop wordt besloten over de begroting 2013. Zo niet, dan staat de bestelbusbelasting opgesteld na de rust en scoort deze venijnige tegenstander nog drie goals achter elkaar. En natuurlijk die laatste, allesbepalende, in de laatste minuut.

Beter staren we ons niet blind op de tussenstand. Het EVO-legioen heeft nog altijd versterking nodig. Teken de petitie