03-10-2012

Forenzentaks

Natuurlijk waren we hier in Zoetermeer eerst en vooral erg blij en opgelucht, toen Rutte en Samsom hun deelakkoord presenteerden. Vanaf het voorjaar hebben we met veel collega’s, soms tot diep in de nacht, doorgewerkt aan de lobby en campagne (Je bent de sjaak met een bestelbus van de zaak) tegen de forenzentaks. Deze werd bij EVO al snel omgedoopt tot de bestelbusbelasting. En al boekten we resultaat op resultaat om een uitzonderingspositie te bereiken voor de zakelijke bestelauto, we wilden natuurlijk dat de hele maatregel van tafel zou worden geveegd. Maar daar hadden we nog wel even Tweede Kamerverkiezingen en de politieke samenwerking van twee verklaarde tegenstanders van de forenzentaks voor nodig. En dan nog was het de vraag of het allemaal op tijd zou komen. In een brief die EVO vorige week stuurde aan de (in)formateurs en onderhandelaars vroegen we VVD en PvdA om zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen over de forenzentaks. Ik zeg niet dat het door de brief kwam, maar een paar dagen later was die er.

Brief aan de onderhandelaars

Hoe gevoelig kilometerheffing ligt bij de leden van EVO, weten we natuurlijk. Niemand zit te wachten op nog een belasting. Helaas moet een belangenbehartiger soms wel lastige tactische keuzes maken. We weten bijvoorbeeld bijna 100 procent zeker dat kilometerheffing bij de onderhandelaars op tafel ligt in de Regentenkamer van het Tweede Kamergebouw. En we weten ook dat, als we het onderwerp doodzwijgen, er beroerde consequenties over tafel kunnen gaan; meer belasting in plaats van een andere belasting, te hoge uitvoerings- en invoeringskosten, een aparte Maut voor vrachtverkeer (een verkiezingswens van de PvdA!) of misschien alleen beprijzing voor het goederenvervoer. Juist daarom heeft EVO, samen met TLN, stevige voorwaarden en eisen neergelegd bij de onderhandelaars, voor wanneer het onderwerp opnieuw ter tafel komt. Maar het moge duidelijk zijn, we staan niet te springen. We benadrukken daarom ook vooral het belang (en succes) van het investeren in infrastructuur en het beter benutten van de bestaande capaciteit.

Doorkijkje

Het deelakkoord tussen VVD en PvdA geeft een aardig doorkijkje. Het lijkt er in ieder geval op dat beide partijen het erover eens zijn dat het begrotingstekort binnen de afgesproken norm van 3 procent moet blijven. Het laat zich daarmee ook aanzien dat bezuinigingen doorgaan en er misschien zelfs nieuwe bezuinigingen of ombuigingen aankomen. Wat de consequenties voor logistiek en goederenvervoer zullen zijn, weten we nog niet. Maar met het schrappen van de forenzentaks lijken de partijen zich ervan bewust dat het opvoeren van de lasten die samenhangen met werk, mobiliteit en ondernemerschap geen goed idee is. Dat biedt hoop. Want bijvoorbeeld de bezuinigingen op infrastructuur zijn per saldo niets anders dan het belemmeren van economisch herstel, groei, ondernemerschap en werkgelegenheid.