14-08-2012  Misschien is het u ook wel eens opgevallen: veel nieuwe winkelcentra zijn te krap om door reguliere vrachtauto’s te worden bevoorraad. Vooral in de ochtenduren zien we dat vrachtauto’s bijzonder veel moeten (om)rijden om een schaarse losplaats te bemachtigen. Of dat de chauffeur behoorlijk moet manoeuvreren om het terrein van een winkelcentrum op te kunnen rijden.

Dat dit probleem zich uitgerekend in nieuwe winkelcentra voordoet, is bizar. Je zou toch denken dat juist die volgens de nieuwste inzichten worden gebouwd en dat de ontwerpers en ontwikkelaars met de afmetingen van huidige vrachtauto’s rekening houden. Niets is echter minder waar.

Studie

EVO heeft een studie verricht naar deze problematiek. Daaruit blijkt dat deze bizarre situatie eerder regel dan uitzondering is in Nederland. Stedelijke distributie was al een complexe en kostbare activiteit voor verladers en vervoerders door onder meer krappe venstertijden, milieuzones en lengte- en gewichtsbeperkingen. Los van de nadelen voor efficiënte bevoorrading, is al dat rondrijden en manoeuvreren ook niet bepaald bevorderlijk voor milieu en verkeersveiligheid.

Oorzaken

De oorzaken van het probleem liggen ten eerste in het ontwikkelproces dat vooraf gaat aan de bouw van een winkelcentrum. De projectontwikkelaar en gemeente zijn daar vroeg bij betrokken, maar andere relevante partijen zoals de winkelketens en vervoerders, ontbreken vaak aan tafel. Ook logistieke deskundigheid wordt niet of nauwelijks ingebracht in het proces.

Bij het technisch ontwerp worden ook vrijwel nooit bestaande, landelijk gepropageerde standaarden gebruikt. De fysieke eigenschappen van de vrachtauto blijven onbekend of worden niet serieus genomen.

Tot slot is het een simpele centenkwestie: iedere vierkante meter telt en wordt dus bij voorkeur gebruikt voor winkelruimte. De ruimte die nodig is voor bevoorrading is commercieel veel minder interessant.

Werken aan een oplossing

Om stedelijke distributie te verbeteren, moet er ook aandacht komen voor de fysieke tekortkomingen in winkelcentra. Met het onderzoek zet EVO het onderwerp op de agenda. Maar daar blijft het niet bij. EVO komt ook met oplossingen.en gaat daarover in gesprek, bijvoorbeeld met gemeenten.

Eind augustus presenteert EVO de resultaten van het onderzoek en de eerste aanzet voor oplossingen. Het zal het begin zijn van vele gesprekken die ertoe moeten leiden dat stedelijke distributie letterlijk ruimte krijgt.