21-08-2012  Op nu.nl las ik dat er ook dit jaar weer minder verkeersboetes zijn uitgeschreven, wat in lijn is met de trend van afgelopen jaren. Toevallig (of niet) constateer ik deze trend ook in mijn eigen brievenbus. Even afkloppen.

Verklaring

Volgens nu.nl zijn de redenen voor deze daling de crisis, mensen die zich beter aan verkeersregels houden en agenten die het niet eens zijn met de verhogingen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie is er niet één verklaring voor te geven, speelt de crisis mee en dat er minder mensen op de weg zijn. Hier zet ik echter mijn vraagtekens bij. Ondanks dat ik jurist ben en geen accountant, kan ik nog wel een eenvoudig rekensommetje maken.

Rekensom

Uit de berichtgeving blijkt dat de politie dit jaar tot en met juni ruim 4,3 miljoen boetes heeft uitgedeeld voor verkeersovertredingen. Terwijl in de eerste zes maanden van 2011 de politie nog 4,8 miljoen bekeuringen heeft uitgeschreven. Dit is een daling van een half miljoen, of afgerond 10 procent.

Tegelijkertijd is per 1 januari 2012 een tariefsverhoging voor verkeersboetes doorgevoerd van 15 procent. Verder zijn boetes voor asociaal en gevaarlijk rijgedrag fors omhoog gegaan, is de opbouw van boetetarieven voor snelheidsovertredingen gewijzigd (naar boven) en zijn boetes voor snelheidsovertredingen in een 30-kilometerzone hoger dan een snelheidsovertreding op een andere weg.

Een eenvoudige rekensom leert dus dat, ondanks dat er minder boetes zijn uitgedeeld, de inkomsten van de boetes dit jaar flink moeten zijn gestegen. Dat zie ik overigens dan weer niet terug in mijn brievenbus, maar wel op mijn betaalrekening.

Quotum

Al in het najaar van 2011 werd gespeculeerd dat het afschaffen van het bonnenquota eind 2010 aanleiding zou zijn voor de daling in het aantal verkeersboetes dat destijds aan de orde was. Wie echter denkt dat een eventueel quotum gebaseerd is op het aantal boetes, komt bedrogen uit. De nieuwe boetetarieven lijken eerder te leiden tot het succesvol behalen van een al dan niet fictief quotum gebaseerd op inkomsten.

Bezwaar

Behalve het feit dat de boetetarieven steeds hoger worden, zie ik geregeld dat boetes onterecht of onjuist worden opgelegd. Het kan hierbij gaan om het niet naleven van verkeersregels, het eurovignet of de rij- en rusttijden. Veel ondernemers maken geen gebruik van de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan, of doen dit te laat.

Op 11 oktober organiseer ik een workshop over dit onderwerp: ‘Zelf bezwaar maken’, waarbij u ook aanwezig kunt zijn. Want door zelf bezwaar te maken, is de kans van slagen groter en bespaart u tijd en kosten. Zonde om te laten liggen.