23-04-2012  Vandaag vergadert het kabinet over de situatie die zaterdag ontstond, nadat de PVV de stekker uit de gedoogconstructie trok. Wat het landsbestuur precies te wachten staat, is nog onduidelijk. Vast staat dat we – waarschijnlijk in september – nieuwe verkiezingen tegemoet gaan en dat kabinet en Staten-Generaal moeten bepalen wat er tot die tijd nog wel en wat niet meer besloten wordt. De vraag is wat er nog terecht komt van het bezuinigingslijstje van het Catshuisberaad, maar ook wat er met lopende discussies en aanstaande besluiten op andere terreinen gaat gebeuren.

Vanochtend stond ook het public-affairsoverleg van EVO in het teken van de politieke perikelen. Want een belangenbehartiger moet anticiperen op de ontstane situatie en daar het beste van maken. We hebben het bezuinigingslijstje van de coalitie (zonder de PVV dus) bestudeerd. Twee belangrijke punten springen er voor EVO uit:

  1. de voorgenomen bezuiniging op het infrafonds van 200 miljoen euro in 2013 en de bevriezing van dat fonds in de twee jaren erop (350 miljoen per jaar) en ;
  2. de afschaffing van de rode diesel.

We weten nog niet of deze maatregelen doorgaan en vooral niet hoe het ministerie van Infrastructuur de bezuiniging op het infrafonds wil invullen, als ze doorgaan. Het is zaak daar eerst meer over te weten te komen. Dat iedere bezuiniging op infrastructuur en gerelateerde onderwerpen voor EVO slikken is, moge duidelijk zijn. Wat ons betreft betekenen bezuinigingen in ieder geval géén afstel van investeringen in infra, maar hooguit het ietwat vertragen van het tempo of versobering van bijvoorbeeld de inpassing.

Hoe dan ook moeten we de komende dagen, weken en maanden in de benen. Eerst om te kijken welke besluiten we zo belangrijk vinden voor de leden van EVO, dat we kabinet en Tweede Kamer gaan vragen ze niet vooruit te schuiven. Denk aan de door Atsma beloofde duidelijkheid over de subsidieregeling voor Euro-6 vrachtauto’s. En natuurlijk moeten ook wij ons met onze leden gaan voorbereiden op de verkiezingen en de nodige input leveren voor de verkiezingsprogramma’s.

Het landsbestuur valt misschien (even) stil, wij stropen de mouwen alvast weer op.