23-05-2012  Onlangs werd weer een bijeenkomst gehouden van het Network EVO International Logistics (NEIL). Dit netwerk richt zich op het management van de grotere internationaal opererende EVO-leden. Binnen dit netwerk wordt over vernieuwende internationale logistieke concepten op hoog niveau gesproken.

Neutraal Logistiek Informatie Platform

De bijeenkomst vond plaats in het prachtige kasteel van Nyenrode Business Universiteit. We bespraken de voortgang van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), een innovatieconcept waarmee Nederland ketenoptimalisatie wil bereiken door internationale goederenstromen te regisseren. Het delen van informatie tussen ketenpartijen onderling en tussen partijen en de overheid is daarbij heel belangrijk.

Tussen de deelnemers ontstond een interessant en spontaan kringgesprek, waarbij de  projectleider een aantal scherpe vragen en opmerkingen voor zijn kiezen kreeg. Deelnemers gaven aan de rol van de overheid in dit project erg groot te vinden. Zij vroegen zich af  wanneer bedrijven zich bij dit veelbelovende innovatieconcept kunnen aansluiten. Ook waren er vragen over het bestuur van het NLIP en over hoe de veiligheid van gedeelde (commercieel gevoelige) informatie gewaarborgd wordt.

Positieve feedback

De deelnemende bedrijven gaven aan het  prettig te vinden om via het NEIL-netwerk geïnformeerd te worden en te kunnen meedenken over vernieuwende concepten in de logistiek. Het netwerk is bij uitstek geschikt om op strategisch niveau na te denken over de veranderingen die op ons afkomen.

Ik ben via de lobby actief betrokken bij de totstandkoming van het NLIP. De informatie die ik tijdens de bijeenkomst van de deelnemers kreeg, kan ik hierbij goed gebruiken. De door de deelnemers geuite zorgen over het NLIP zijn reeds meegenomen in de EVO-lobby.

Volgende NEIL-bijeenkomst

EVO organiseert in het najaar weer een NEIL-bijeenkomst. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Yolande Kuiper.