11-09-2012  Het is weer verkiezingstijd. Ik kijk niet veel tv, maar wanneer ik kijk dan ontkom ik niet aan een politiek debat. Ook EVO heeft zijn eigen debat gehad over de voor ‘transportgebruikers’ en bestelauto-eigenaren relevante onderwerpen. Ik verbaas me altijd weer over hoeveel mensen hun best doen om het oneens te zijn. Het is bijna niet meer voor te stellen dat dit onderdeel is van het spel. Het spel om kiezers duidelijk te maken waar je voor staat. Althans wat je uitgangspunten zijn van waaruit je gaat handelen. 

Over een paar dagen begint het (in)formatieproces. De verschillende partijen moeten juist weer op zoek naar verbindende factoren. Uiteindelijk zullen de verschillende uitgangspunten voor een deel losgelaten moeten worden en zoekt men naar consensus. Hoe rechtlijniger je bent, hoe moeilijker dit proces verloopt. 

Eigenlijk is politiek niet anders dan zakendoen. Alleen een paar factoren extremer en complexer gezien het feit dat er nu meer dan 2 partijen nodig zijn om aan een meerderheid te komen en een gemeenschappelijke taal te spreken. Die gemeenschappelijke taal en hoe je daartoe komt dat is ook iets waar ik de afgelopen jaren tegenaan ben gelopen als het gaat om duurzaamheid. 

Duurzame initiatieven in de logistiek

Een jaar of 2 geleden bespraken we in onze EVO Raad voor Logistieke Kennis een aantal strategische thema’s. Een ervan was de behoefte van internationaal opererende bedrijven aan een internationale of om te beginnen Europese standaard voor duurzaamheid in de logistiek. EVO is in dit kader vervolgens gaan onderzoeken wat er al was. Tegelijkertijd was een groep multinationals elders in Europa al gestart met een zelfde zoektocht. Zij werden geïnspireerd door het Amerikaanse Smartway Partnership, door hen omgedoopt tot Green Freight Europe en in korte tijd gegroeid met meer dan 60 lidbedrijven. EVO mag samen met de European Shippers’ Council hiervoor het secretariaat voeren. De bedrijven binnen het programma zijn het eens over de manier waarop ze CO2-emissies zullen gaan meten en rapporteren. Trek je de parallel met een formatieproces, dan kun je wel spreken van een mooie prestatie!

In Nederland kennen we inmiddels ook het succesvolle Lean and Green-programma, waarbij deelnemende bedrijven zich committeren aan een reductie van 20% CO2 . Ook zijn er andere lokale, regionale en ook buitenlandse initiatieven. De CEN heeft onlangs een norm ontwikkeld om CO2-uitstoot en -reductie te meten. 

Zou het niet mooi zijn als we er in slagen om alles samen te brengen om het zo voor het Europese bedrijfsleven een beetje werkbaar en overzichtelijk te houden?