19-04-2012  Vandaag een bijzonder spannende dag in Den Haag. Vanavond om 18.00u vergadert de Commissie Infrastructuur van de Tweede Kamer met de minister verder over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam. Samen met onze partners TLN, VNO-NCW, MKB-Nederland, DeltaLinqs en Havenbedrijf Rotterdam hebben we ons jarenlang hard gemaakt voor deze verbinding die de Beneluxtunnel vanaf 2020 danig moet gaan ontlasten. En om goede redenen: in 2010 bedroegdirecte vertragingsschade voor het goederenvervoer rond de Benelux zo’n 15 miljoen euro!

Vandaag zal blijken of de verwachte Kamermeerderheid voor onze voorkeurvariant (de Blankenburgtunnel; omdat die het minste kost en het meeste oplevert) er ook echt is. In dat geval past een compliment aan minister Schultz Van Haegen, omdat ze erin geslaagd is een breed maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren.

Maar als de slag gewonnen is, betekent dat nog geen zege in de oorlog, leert een oude krijgswijsheid. Onder veel voorwaarden is EVO schoorvoetend akkoord gegaan met tolheffing op een beperkt aantal nieuwe wegverbindingen in Nederland. De NWO is er daarvan één. De werkelijkheid is dat ’s Rijks schatkist de bodem heeft bereikt en de noodzakelijke investeringen in infrastructuur door moeten gaan, willen we een aantrekkelijk handels- en productieland blijven. Daar past, zoals ik dat noem, pijnlijk pragmatisme… tot op zekere hoogte. Maar dan wel onder in ieder geval de voorwaarde dat tolheffing voor alle gebruikers van de nieuwe verbinding gaat gelden, omdat ze er ook allemaal profijt van hebben.

Het kan zomaar zijn dat de Kamer er vandaag op aanstuurt dat het personenverkeer wordt ontzien (en dat kan vanwege een financiële meevaller). Per saldo gaat de tol voor het goederenvervoer dan niet omhoog, maar fundamenteel is het natuurlijk wel helemaal verkeerd. Altijd heeft EVO bepleit, ook toen kilometerheffing nog het ei van Columbus was, dat het profijtbeginsel voor alle weggebruikers dient op te gaan. Tol voor alleen het goederenvervoer is wat EVO betreft onacceptabel, zo laten we media en politiek vandaag luid en duidelijk weten. Dat is niet alleen principieel. Want ook bij het bedrijfsleven groeien de bomen in deze tijd niet tot in de hemel.

Ik ben benieuwd hoe de Kamer het kabinet ermee omgaan dat het eensgezinde pro-Blankenburgtunnel bedrijfsleven nu net zo eensgezind is in zijn afkeuring van de tolheffing voor het goederenvervoer alleen. We gaan het meemaken, vanavond en in de vele stevige gesprekken die we daarna nog zullen hebben met het departement.