31-10-2012  Er gaat weer eens wat veranderen in verpakkingenland. Dat terwijl de ellende van de nog niet zo lang geleden ingevoerde verpakkingenbelasting nog nauwelijks – of nog niet eigenlijk – achter de rug is. Veel bedrijven hebben een waanzinnige oefening uitgevoerd om alle verpakkingen en materialen in kaart te brengen in verband met de verschillende verpakkingbelastingtarieven. Neem importeurs van auto-onderdelen, huishoudelijke artikelen of zootjes divers. Dan gaat het om duizenden verschillende doosjes. Voordeel van zo’n inventarisatie is wel dat de verpakkingstroom goed in beeld is gebracht en er nu dus ook aan de knoppen kan worden gedraaid om die te verminderen of te veranderen. Wat dat betreft zou ik ook aanraden: gooi niet het kind met het badwater weg! 

Verpakkingenbelasting eruit, heffing erin!

Maar goed, we hebben allemaal gevraagd om vereenvoudiging van de regels en we zullen het krijgen. Op de achtergrond speelt natuurlijk de discussie rond statiegeld en plastic verpakkingen. Op 1 januari 2013 wordt de verpakkingenbelasting afgeschaft en komt er een heffing op gebruik van verpakkingen. Demissionair staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en het verpakkende bedrijfsleven hebben een overeenkomst getekend. Hierin zijn forse hergebruik- en verduurzamingdoelstellingen opgenomen. Producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten garanderen dat zij de komende 10 jaar de kosten voor de inzameling en hergebruik van kunststofverpakkingsmaterialen betalen. Om deze kosten te incasseren komt er een heffing. Deze wordt geïnd door het Afvalfonds Verpakkingen, een nieuw instituut dat met name de inning zal verzorgen. 

Ik was twee weken geleden nog  op kantoor van Nedvang, de organisatie die namens ruim 300.000 producenten en importeurs de inzameling en het hergebruik van verpakkingen in Nederland coördineert en stimuleert. De onderhandelingen tussen Nedvang en overheden over de nieuwe tarieven en inzamel- en verwerkingsstructuur hebben lange tijd in beslag genomen en waren niet altijd even makkelijk. De VNG heeft daarbij een interessante rol gespeeld door kennelijk niet voldoende mandaat te hebben om namens alle gemeenten afspraken te maken. Jammer dat men al zolang bezig was met het onderhandelen. Sommige gemeenten haakten dan ook af. Voor mij is nog onduidelijk hoe die hun rol gaan spelen en welk effect dit heeft op de uitvoering van de nieuwe afspraken.

De hoogte van de heffingen worden afhankelijk van de efficiency van inzamelaars en verwerkers. Dat wordt nog interessant. Of het milieu erbij gebaat is betwijfel ik, maar dat schijnt bij de methode van de verpakkingenbelasting ook nog maar de vraag te zijn. In ieder geval is het zo dat de inning van de centen meer kost dan het oplevert. Voor het bedrijfsleven natuurlijk een ramp. 

De nieuwe regeling wordt er gelukkig veel eenvoudiger op, alhoewel je nog steeds moet blijven monitoren. Bedrijven schijnen dat een beetje te vergeten. Ik weet dat de inspectie goed gaat handhaven, dus dat zal wel weer problemen opleveren.

Voorlichtingsdag

EVO organiseert op 11 december een voorlichtingsbijeenkomst over het afschaffen van de verpakkingenbelasting en de komende heffing op plastic verpakkingen, waarbij mensen van het Afvalfonds en de Belastingdienst ook informatie geven.
Waar bedrijven ook volstrekt nog niet van op de hoogte zijn is dat er vanuit Europa ‘essentiële’ eisen zijn. Het gaat om eisen die aan verpakkingen en materialen worden gesteld ten aanzien van recyclebaarheid, gewicht en samenstelling. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zou hier eigenlijk op moeten handhaven volgens de wet, maar gezien de huidige samenstelling, waarbij milieu toch wat minder aandacht krijgt, is hier nog niet aan begonnen. In sommige landen is hier al wel sprake van. Zou het zo kunnen zijn dat op gegeven moment verpakte producten tegen worden gehouden bij de grens omdat de verpakkingen niet aan die eisen voldoen? Op gegeven moment is de douane ook de gele badeendjes gaan tegenhouden, vanwege vermeend cadmiumgehalte. Gelukkig wordt hierover meer over verteld op de voorlichtingsbijeenkomst.