03-04-2012  Wie veel (internationale) zaken doet, heeft voortdurend te maken met veranderende en complexe wetgeving op het gebied van btw. Om ondernemers hierbij te helpen, lanceert EVO op 1 juni EVO-BTW-Services, het samenwerkingsverband tussen EVO, Van Driel Fruijtier btw-specialisten.

Complete informatie

Onder de noemer BTW-PLAZA biedt EVO haar leden gratis toegang tot complete informatie op het gebied van btw. BTW-PLAZA is een initiatief van Van Driel Fruijtier btw-specialisten. .

Voorlichtingsbijeenkomst

Om ondernemers te informeren over EVO-BTW-Services, organiseert EVO op 1 juni een gratis voorlichtingsbijeenkomst waarin beide partners worden voorgesteld en waar zij hun werkzaamheden aan de hand van praktijkvoorbeelden toelichten. Meer informatie hierover volgt spoedig op deze site.