16-04-2012  EVO heeft de Europese Commissie geadviseerd vooral aan te sturen op een wereldwijde aanpak van CO2-uitstoot in de zeescheepvaart. De verladersorganisatie vreest dat een maatregel voor alleen Europa nauwelijks leidt tot een vermindering van CO2-uitstoot maar wel grote gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van Europese bedrijven.

Rol verladers

Verder moeten overheden rederijen die investeren in schone schepen belonen met fiscale en andere kostentechnische voordelen, meent EVO. Voor verladers is hierbij trouwens een belangrijke rol weggelegd: zij kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de Clean Shipping Index, waarin de milieuprestaties van zeeschepen staan vermeld. Zo worden scheepseigenaren gemotiveerd sneller schonere schepen in de markt te brengen. EVO wil dit soort ontwikkelingen samen met haar Europese partners in de European Shippers’ Council van de grond krijgen.

Rapport

EVO verwacht in mei een rapport over de effecten van de maatregelen waaruit de Commissie een keuze gaat maken. Dit zijn onder meer een emissiehandelssysteem, een belasting op stookolie, een uitstootplafond voor afzonderlijke schepen en een uitstootbelasting met compensatiefonds. Voor het einde van het jaar stuurt de Commissie het Europees Parlement een voorstel voor de aanpak van CO2-uitstoot door de zeevaart.