05-06-2012  Algemeen directeur Machiel van der Kuijl van EVO heeft op het jaarcongres van de verladersorganisatie nogmaals aandacht gevraagd voor het plan van een Kamermeerderheid om het woon-werkverkeer te gaan belasten. Volgens Van der Kuijl groeit het maatschappelijk verzet tegen de maatregel om het woon-werkverkeer met de (bestel)auto van de zaak te belasten.

Campagne

Sinds EVO hiertegen eind vorige week een campagne startte, hebben duizenden ondernemers de online petitie getekend. Inmiddels hebben ook brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Fosag en VHG zich achter de actie geschaard. ‘Om verschillende redenen willen nu ook de partijen van de Kunduz-coalitie van het plan af; het uitstel van wetgeving wijst daar ook op’, stelt van der Kuijl.

Tol

In zijn congresrede keert Van der Kuijl zich verder tegen het voornemen om bij nieuwe infrastructuur alleen het goederenvervoer voor tol te laten opdraaien. Wat hem betreft is kilometerbeprijzing als alternatief alleen onder stringente voorwaarden aanvaardbaar.

Wegvervoermarkt verder liberaliseren

Tot slot pleitte de EVO-directeur, in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen en zo’n 200 congresdeelnemers, ervoor de Nederlandse wegvervoermarkt verder te liberaliseren: ‘Nog altijd wordt de wegvervoermarkt in ons land afgeschermd door nodeloze eisen aan toetreders’, aldus de EVO-directeur.

Campagne tegen belasting woon-werkverkeer

Vorige week vrijdag startte EVO de campagne ‘Je bent de sjaak met een bestelbus van de zaak’. De organisatie keert zich daarmee tegen het voornemen in het lenteakkoord en de voorjaarsnota om het woon-werkverkeer met de zakelijke (bestel)auto te gaan belasten. Gelet op het uitstel van het wetgevingsproces, verwacht Van der Kuijl dat politiek Den Haag openstaat voor ‘alternatieven voor dit onzalige plan’.