Zoetermeer, 25 juni 2012

EVO start vandaag in samenwerking met de Social Media Enquête Talent Management (SMETM) met een onderzoek naar talentmanagement onder haar leden. De resultaten moeten inzicht geven in de wijze waarop bedrijven omgaan met logistiek talentmanagement. EVO doet dit onderzoek omdat ook de logistieke sector te maken heeft met een schaarste aan starters en talent. Door de jaarlijkse krimp op de arbeidsmarkt ontstaat een tekort aan logistiek personeel. Hierdoor is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om logistiek talent aan te trekken en te behouden. Toch is talentmanagement bij veel bedrijven nog een ondergeschoven kindje en blijft onderzoek naar dit thema binnen Nederland achter. EVO gaat de onderzoeksresultaten gebruiken om haar leden te ondersteunen bij het vormgeven van logistiek talentmanagement. Tevens wil de verladersorganisatie zo een bijdrage leveren aan de doelstelling van de topsector logistiek om de aanwas van goed opgeleid logistiek personeel te vergroten.

Over SMETM

Voor het onderzoek worden social media ingezet. De enquête wordt ingevuld door HR-managers en werknemers met logistieke functies. De vragen hebben betrekking op alle fases van ‘het talent’, zoals het vinden van een baan of talent, het binden en boeien, maar ook het afscheid nemen van een werknemer. EVO en SMETM koppelen de specifieke resultaten terug naar de leden om hen te informeren over de verwachtingen en belevingen van leidinggevenden en werknemers. Helma van den Berg, initiatiefneemster van SMETM en werkzaam als consultant bij HEMA academie: ‘We bieden de enquête en terugkoppeling kosteloos aan omdat we erin geloven dat we allemaal meer kunnen leren van de uitkomsten. Als werkende, HR-manager en werkgever.’ Op de hoogte blijven van de resultaten van SMETM kan via deze link.

Innovatieve strijd

De verladersorganisatie faciliteert het onderzoek om haar leden meer inzicht te geven in talentmanagement en de belevingen van medewerkers. Dit is volgens Machiel van der Kuijl, algemeen directeur EVO, hard nodig: ‘De logistieke wereld moet een innovatieve strijd aangaan binnen een competitieve en veranderende wereld. Hierbij zijn talenten onontbeerlijk. We zijn benieuwd of talentmanagement binnen logistiek een duidelijk afgetekende eigen score toont ten opzichte van de overige sectoren. Aan de hand van de resultaten kunnen we bepalen hoe we onze leden het beste kunnen ondersteunen bij de uitvoering van talentmanagement.’