19-11-2015  EVO maakt zich zorgen over een dreigende impasse rond de aanleg van een bredere sluis bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk, want na het Nederlandse kabinet heeft ook de Europese Unie een verzoek om geld voor dit project afgewezen. Om alsnog Europees geld te krijgen, moeten Rijk en regio aantonen wat de voordelen zijn van de bredere sluis voor andere Europese landen, vindt EVO.

Effect

Het bestuur van Friesland wil in 2016 opnieuw een aanvraag doen voor een Europese subsidie. Eerder wees de Europese Commissie de aanvraag af omdat de plannen nog niet goed waren uitgewerkt en omdat het grensoverschrijdende effect van de verbrede sluis niet duidelijk werd. ‘Dat moet bij een volgende aanvraag dus beter, want zonder Europese steun is het project wel heel moeilijk haalbaar’, aldus EVO.

Economie

Een bredere sluis bij Kornwerderzand is goed voor de economie in het hele IJsselmeergebied. Bedrijven die hun producten aan- en afvoeren over dat water hebben - evenals hun toeleveranciers - baat bij schepen met een grotere vervoerscapaciteit. Zo is de bredere sluis belangrijk voor metaalbedrijven. Ook worden op de route veel (luxe-)onderdelen voor plezierjachten vervoerd en dat is niet alleen een belangrijke sector voor de provincie, maar ook voor de export.

De Tweede Kamer vergadert maandag over infrastructuurprojecten en de financiering daarvan.