14-02-2013  Gisteren maakten de EU en de Verenigde Staten bekend gesprekken te starten voor een vrijhandelsverdrag. In dit verdrag wordt afgesproken douanerechten te verlagen of af te schaffen. Dit kan de Nederlandse economie tot vier miljard euro opleveren. EVO dringt erop aan dat in de gesprekken aandacht wordt besteed aan verregaande handelsfacilitatie, zoals het vereenvoudigen van douaneprocedures.

Invoerbelasting

Verlaging van invoerbelasting is een belangrijke stap in liberalisering van de handel. De hoge administratieve lasten die het trans-Atlantische goederenverkeer met zich meebrengt, vormen echter een belangrijke barrière voor vrije handelsstromen. Handelsfacilitatie leidt ertoe dat procedures en controles voor het verkeer van goederen over Europees-Amerikaanse grenzen worden verbeterd en bijbehorende administratieve lasten verminderen.

Uitdagingen

EVO ziet grote uitdagingen voor de onderhandelingen. Vooral de strenge exportcontrolewetgeving en veiligheidseisen die de VS stellen, maken dat handel met de Amerikanen veelal hoge administratieve lasten met zich meebrengt.

AEO en C-TPAT

Een eerste stap richting handelsfacilitatie is al gezet doordat de VS en de EU elkaars veiligheidsprogramma’s (AEO en C-TPAT) hebben erkend. Dit moet op termijn leiden tot voordelen voor gecertificeerde bedrijven en handelaren, zoals lagere kosten, minder vertragingen en minder bureaucratie.