24-06-2011  Sinds jaar en dag zet EVO zich in voor het verhogen van de veiligheid in magazijnen en dan vooral het veilig werken met interntransportmiddelen. Dit doet zij onder andere door middel van voorlichting, advies,en het geven van workshops en diverse opleidingen.

EVO zet zich samen met de Arbeidsinspectie in om het aantal ongevallen met heftrucks drastisch te verminderen. In de EVO-opleidingen besteden de docenten niet alleen aandacht aan de basisvaardigheden en technieken, maar ook aan attitude en awareness van de cursist als het gaat om veiligheid en veilig werken.

De bedoeling van de cursussen is om het veiligheidsbewustzijn van de cursist te verhogen, inclusief de bijbehorende gedragsverandering. Gedrag is namelijk de belangrijkste factor van ongevallen.

Om deze aanpak extra te ondersteunen, heeft EVO de driejarige campagne ‘Bewust Veilig’ opgezet. Hierin worden diverse producten , workshops, opleidingen en hulpmiddelen ontwikkeld en uitgebracht die de veiligheid in het magazijn verhogen. Ook worden gratis workshops gedragsbeïnvloeding gegeven, die inmiddels druk worden bezocht.

De succesvolle campagne ‘Heftruckhelden’ van EVO, Arbeids inspectie en Gezond Transport, is gericht op blijvende awareness van heftruckchauffeurs voor veiligheid op, rondom en met de heftruck.

Bijkomend voordeel van de aandacht voor veiligheid is dat schades aanzienlijk afnemen. Het dient dus ook een financieel doel. EVO ziet dan ook met lede ogen aan dat de nadruk bij interntransport opleidingen steeds vaker komt te liggen op prijs in plaats van kwaliteit en veiligheid, ingegeven door bedrijfeconomische motieven. Door middel van andere lesvarianten, groepsomvang, lestijden en -methoden wordt getracht om voor een zo laag mogelijke prijs de cursist slechts een beperkt aantal basisvaardigheden bij te brengen.

Dit staat haaks op de aanpak die EVO voorstaat. En op de beginselen van goed werkgeverschap. De werkgever loopt hierdoor een potentieel risico.

EVO staat voor een andere aanpak: een gedegen, praktische en theoretische vorming, met aandacht voor veiligheid en veilig werken. Niet het aanleren van een ‘kunstje’, maar het borgen van een juiste en veilige manier van werken. Dit kan alleen als er voldoende tijd en ruimte is, aandacht van een praktijkgerichte docent, en goed, actueel lesmateriaal.

Tegelijkertijd begrijpt EVO heel goed dat bedrijven na de recessie blijven streven naar kostenreductie en dus scherp willen inkopen. Daarom heeft EVO speciaal voor haar leden de prijzen van een aantal heftruckopleidingen tot het einde van dit jaar aanzienlijk verlaagd.

EVO hoopt hiermee de prijsdrempel naar kwaliteit en veiligheid te hebben weggenomen, zodat deze weer de volle aandacht krijgen die zij verdienen.