1 juni 2011

Verladersorganisatie vooral positief over aanpak rittenregistratie bestelauto’s

Verladersorganisatie EVO toont zich in een eerste reactie ingenomen met de Autobrief waarover de ministerraad vandaag een akkoord bereikte. In de brief kondigt het kabinet het einde van de verplichte rittenregistratie voor zakelijke bestelautorijders aan. EVO maakt zich namens haar leden al jaren hard voor de afschaffing van deze paarse krokodil, die zakelijke bestelautorijders dagelijks gemiddeld twintig minuten tijd kost en die ondernemers een berg aan administratie oplevert. De inspanningen van de verladersorganisatie lijken nu eindelijk tot resultaat te leiden. Ook leest EVO met instemming dat het kabinet vooralsnog afziet van een accijnsverhoging op brandstof. EVO is fel gekant tegen dit voornemen uit het akkoord van VVD, CDA en gedoogpartner PVV. De verladers zijn voorzichtig positief over het plan van het kabinet om het Eurovignet te schrappen. Ook dit kan administratieve lastenverlichting voor bedrijven met eigen vrachtauto’s tot gevolg hebben.

Rittenregistratie bestelauto’s

Het kabinet wil na jaren intensieve lobby van EVO tot een alternatief komen voor de verplichte rittenregistratie voor zakelijke bestelautorijders. Het overweegt werkgevers en werknemers gezamenlijk te laten verklaren dat de berijder van de auto deze niet privé gebruikt. Ook overweegt het kabinet te gaan experimenteren met digitale rittenregistratie in combinatie met gestaffelde heffing. Dit betekent de vaste berijder van de bestelauto voortaan wordt aangeslagen voor een bedrag dat in verhouding staat tot het aantal privé gereden kilometers. Beide maatregelen zijn volgens EVO een sterke verbetering ten opzichte van het bestaande beleid en leiden tot minder administratieve lasten en een eenvoudiger systeem voor zowel de werkgever als de werknemer. EVO is één van de partijen die met het Ministerie van Financiën in overleg is over de uitwerking van de aangekondigde maatregelen. De verladersorganisatie is positief over de gesprekken met het departement en ziet de afloop met vertrouwen tegemoet.

Accijnzen en kilometerbeprijzing

De regeringscoalitie kondigde vorig jaar aan accijnsverhoging te willen doorvoeren als alternatief voor de afgeschoten plannen omtrent kilometerbeprijzing. Nu België en Duitsland hebben aangegeven hierin niets te zien, is accijnsverhoging voorlopig van de baan. BOVAG-RAI en ANWB waren recent nog pleitbezorger van een hernieuwd gesprek over een vorm van kilometerbeprijzing. EVO is graag betrokken bij dit hernieuwde initiatief. De verladersorganisatie zou namelijk graag zien dat belasting op de aanschaf en het bezit van (vracht)auto’s vervangen wordt door een belasting op basis van het gebruik.

Eurovignet

EVO vindt het goed dat er naar alternatieven wordt gekeken voor het Eurovignet. Indien het Eurovignet wordt afgeschaft, zou dit een aanzienlijke lastenverlichting met zich mee brengen. Het is echter nog onduidelijk wat een eventuele aanpassing gaat betekenen voor de kosten van het wegvervoer. EVO pleit voor een alternatief met een evenwichtige en eerlijkere heffing, waarbij de vervuiler betaalt. De verladersorganisatie wil verder voorkomen dat bedrijven die nu slechts incidenteel of geen gebruik maken van het Eurovignet onevenredig getroffen worden door een overheveling van de heffing naar de motorrijtuigenbelasting. Ook kan het volgens EVO niet de bedoeling zijn dat Nederlandse bedrijven de inkomsten moet compenseren die de fiscus gaat missen, doordat ook buitenlandse bedrijven met vrachtauto’s niet meer hoeven te betalen voor het gebruik van het Nederlandse hoofdwegennet.