18-07-12 EVO en Clean Shipping Project hebben een officiële samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Nederlandse vereniging van verladers steunt het Clean Shipping Project om het gebruik van de Clean Shipping Index bij verladers te stimuleren. Deze index helpt verladers de milieugevolgen van het vervoer van hun producten over zee inzichtelijk te maken en stimuleert rederijen sneller te investeren in schonere schepen.

Volgens EVO is het van belang dat zeeverladers een instrument in handen krijgen om hun duurzaamheidsprestaties te benoemen en te verbeteren. De Clean Shipping Index is daar een goed middel voor. De index classificeert individuele schepen naar zwaveluitstoot, CO2-uitstoot, stikstofoxides, het gebruik van chemicaliën en afvalmanagement.

Verduurzamen zeescheepvaart

Doordat verladers aan de hand van de index kiezen voor het vervoer van goederen in een relatief schoon schip neemt de vraag naar schone en milieu efficiëntere schepen toe. Hierdoor vergroten scheepseigenaren versneld het aanbod aan schone schepen en nemen ze vervuilende schepen sneller uit de vaart.

Volgens EVO is verduurzaming van de zeescheepvaart nodig. Negentig procent van de verhandelde goederen wereldwijd worden verscheept over zee. Ook al is het vervoer van goederen over zee nog steeds de meest efficiënte transportmodaliteit, toch kan de sector nog verbeteren.

Maatregelen

Ook dringen overheden aan op een vermindering van de CO2-uitstoot door de zeescheepvaart, desnoods met kostbare dwingende maatregelen. De sector doet er goed aan dit voor te zijn door nu al te investeren in nieuwe, schonere schepen.