20-11-2015  Turkije heeft dit jaar het aantal productcategorieën waarop bij een niet EU-oorsprong extra douanerechten worden geheven flink uitgebreid. Dit raakt diverse Europese ondernemingen financieel of anderszins. Daarom hebben EVO, Fenedex en de Association of European Customs and Trade Law Firms 'Green Lane' besloten voorbereidingen te starten voor een gezamenlijk optreden tegen Turkije. EVO en Fenedex roepen getroffen ondernemingen die hierin – anoniem – willen participeren op om zich bij hen te melden.

Getroffen sectoren

In 2013 stelde Turkije voor het eerst 'extra' douaneheffingen in op textiel, kleding en schoeisel. In 2015 heeft Turkije haar pijlen gericht op zeven nieuwe productcategorieën: metalen handgereedschap, vloerkleden en tapijten, bepaalde lampen (plafond-, muur-, en tafel-, et cetera), meubilair (voornamelijk stoelen), stofzuigers en andere elektrische huishoudelijke artikelen, alle soorten lederen tassen en ijzeren en stalen staven en andere producten zoals gaas en spijkers. De extra douanerechten kunnen oplopen tot 50 procent. Verwacht wordt dat Turkije nog meer producten aan de lijst zal gaan toevoegen, inclusief medische apparatuur.

Oorsprong

De extra douanerechten die Turkije oplegt, zijn niet verschuldigd bij invoer in Turkije van goederen met de oorsprong EU. Veel goederen van oorsprong uit derde landen die voorafgaand aan export naar Turkije in de EU in het vrije verkeer zijn gebracht worden echter wel getroffen. Daarmee verstoren de aanvullende douanerechten de bedrijfsactiviteiten van een groot aantal Europese ondernemingen. Daarnaast hebben de controles die de Turkse douane uitvoert in verband met het toezicht op de oorsprong een negatief effect op de handel.

WTO

Algemeen wordt aangenomen dat de rechten die Turkije heeft ingesteld inbreuk maken op de douane-unie tussen Turkije en de EU. Daarnaast zijn de rechten in strijd met de WTO en de GATT afspraken.

Oproep

EVO, Fenedex en Green Lane spannen zich in om het opleggen van de extra betaling van douanerechten door Turkije te beëindigen. Hiervoor is een gezamenlijk optreden met gedupeerde ondernemingen noodzakelijk.

Bedrijven die geconfronteerd worden met extra kosten of op een andere manier schade lijden door de ingestelde extra douanerechten kunnen contact opnemen met EVO (d.heijnen@evo.nl) of Fenedex (alice@fenedex.nl). Het is bij het voorgenomen gezamenlijk optreden tegen Turkije niet nodig de bedrijfsnaam kenbaar te maken, deze kan vertrouwelijk blijven.