13-08-2014  Bedrijven die getroffen zijn door de sancties kunnen zich hier melden. Volgens EVO en Fenedex helpt dit om een beter beeld te krijgen van de problematiek van de getroffen bedrijven, waardoor het kabinet en de Kamer een passend pakket aan maatregelen kunnen vaststellen.

EVO en Fenedex stelden vandaag in gesprek met het kabinet en de Tweede Kamer te willen om de gevolgen van de sancties te beperken voor andere sectoren dan de agrarische sector. Bederfelijke goederen vragen om onmiddellijke actie, maar volgens EVO en Fenedex krijgen veel andere sectoren op de middellange en lange termijn met negatieve effecten te maken.

Melden

Tot nu toe sprak het kabinet vooral over de gevolgen voor de agrarische sector, maar volgens EVO en Fenedex treffen de sancties andere sectoren evenzeer. De organisaties pleiten daarom voor een pakket maatregelen dat de schade van ondernemers uit alle sectoren zoveel mogelijk voorkomt of compenseert – EVO en Fenedex roepen ondernemers die schade leiden op om zich te melden.

Problemen

Het pakket aan maatregelen kan volgens EVO en Fenedex allereerst bedrijven helpen die aantoonbaar door de ingestelde sancties in hun voortbestaan bedreigd worden. EVO en Fenedex willen dat het kabinet niet per se alle door de sancties geleden schade vergoedt, maar een constructieve bijdrage levert aan het verzachten van de klap die bedrijven hierdoor moeten verwerken. Bedrijven die financiële problemen ondervinden van de sancties kunnen zich melden door het formulier rechts van dit bericht in te vullen.