29-09-2015  EVO en Fenedex hebben bij premier Rutte aangedrongen op speciale aandacht voor handel en logistiek bij de behandeling van de kabinetsplannen voor 2016 in de Tweede Kamer. De verenigingen willen samen met het kabinet voorkomen dat de aanjagers van het herstel in Nederland, de handel met het buitenland en slimme logistiek, door verkeerde keuzes in turbulente tijden, onnodig worden geschaad.

Verdragen

In een brief benadrukken EVO en Fenedex het belang om ook in 2016 vast te houden aan het opengrenzenbeleid voor het bedrijfsleven. Dat het kabinet dit jaar bleef vasthouden aan het Verdrag van Schengen, handelsverdragen met de Verenigde Staten en Japan en het vervolmaken van de Europese interne markt verdient alle lof volgens de organisaties.

Protectionisme

Tegelijkertijd waarschuwen zij ook voor een toenemend protectionisme in en om Europa. Voorbeelden zijn Hongarije, Duitsland en Turkije die hun eigen markt afschermen door administratieve barrières op te werpen. Het is goed als het kabinet daar in Europees verband tegen blijft vechten, vinden EVO en Fenedex.

Samenwerking

EVO en Fenedex schrijven in de brief dat zij de samenwerking met de Rijksoverheid waarderen en dat zij die samenwerking ook komend jaar willen voortzetten. Daarbij ligt wat betreft de bedrijfslevenpartijen bijvoorbeeld de nadruk op het versterken van de handelspositie van Nederlandse bedrijven door samenwerking in het programma 'Trade en Invest'. EVO en Fenedex vragen daarnaast nadrukkelijk aandacht voor het samen oplossen van de regeldruk, het concurrerender maken van het spoor, de aanpak van het weer groeiende fileleed en wegnemen van nodeloze wachttijden voor bruggen en sluizen in de binnenvaart.

Vervolg

De komende weken gaan de Tweede Kamer en het kabinet met elkaar in gesprek over de kabinetsplannen voor 2016. EVO en Fenedex grijpen deze begrotingsbehandelingen aan om de Tweede Kamer het kabinet ertoe aan te zetten werk te blijven maken van het vergemakkelijken van handel, efficiënte logistiek en veilig vervoer en opslag van goederen.