07-08-2014  Nu blijkt dat de door de Europese Unie en Verenigde Staten afgekondigde sancties tot Russische tegenmaatregelen leiden, vragen verladersorganisatie EVO en exportvereniging Fenedex het kabinet een steunfonds op te zetten om ondernemers die hierdoor ernstige schade leiden, te compenseren.

Grote gevolgen

EVO en Fenedex vrezen dat de tegensancties van Rusland grote gevolgen kunnen hebben voor Nederlandse bedrijven. Landbouwproducten bedragen ongeveer 14 procent uit van de totale Nederlandse export naar Rusland.

Problemen

De kans is volgens EVO en Fenedex groot dat vooral agrarische en voedselverwerkende bedrijven in grote moeilijkheden komen. Daarmee staat de werkgelegenheid op het spel, zonder dat de oorzaak daarvan gelegen is in het werk van deze vaak oer-Hollandse bedrijven en mensen zelf.

Verzachten

EVO en Fenedex vragen het kabinet nadrukkelijk niet om alle door de sancties geleden schade te vergoeden, maar om een bijdrage aan het verzachten van de klap die sommige bedrijven moeten verwerken. Hiervoor moet het kabinet een steunfonds opzetten voor ondernemers die aantoonbaar in de problemen komen.